Zawody i kwalifikacje zawodowe - porównanie

kwalifikacje
gdzie po zawód
nauka w godz
słowo kluczowe
wiedza branżowa
Znaleziono wszystkich: 202
zawód
z linkiem do opisu
kwalifikacje
zawodowe
min. nauka w godz.symbol zawodu
Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej
S. 9. - Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej1190343902
Asystent osoby niepełnosprawnej
Z. 8. - Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 560341201
Asystentka stomatologiczna
Z.15. - Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 720325101
Betoniarz-zbrojarz
B.16. - Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 950711402
Blacharz
M.25. - Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy1050721301
Blacharz izolacji przemysłowych
B. 3. - Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych1100721303
Blacharz samochodowy
M.24. - Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych1050721306
Cieśla
B.15. - Wykonywanie robót ciesielskich1100711501
Cukiernik
T. 4. - Produkcja wyrobów cukierniczych 650751201
Dekarz
B.12. - Wykonywanie robót dekarskich1100712101
Drukarz
A.15. - Realizacja procesów drukowania z form drukowych1050732201
Elektromechanik
E. 7. - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 800741201
Elektromechanik pojazdów samochodowych
M.12. - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 820741203
Elektryk
E. 7. - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych,
E. 8. - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
1150741103
Florysta
R.26. - Wykonywanie kompozycji florystycznych 680343203
Fotograf
A.20. - Rejestracja i obróbka obrazu1000343101
Fototechnik
A.20. - Rejestracja i obróbka obrazu,
A.25. - Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
1350343104
Fryzjer
A.19. - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich1050514101
Garbarz skór
A. 9. - Wyprawianie skór1050753501
Górnik eksploatacji otworowej
M. 9. - Eksploatacja otworowa złóż1020811301
Górnik eksploatacji podziemnej
M.11. - Eksploatacja złóż podziemnych1020811101
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
M.10. - Eksploatacja złóż metodą odkrywkową1020811102
Higienistka stomatologiczna
Z.14. - Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia1380325102
Introligator
A.14. - Realizacja procesów introligatorskich1050732301
Jeździec
R.27. - Jeździectwo i trening koni 950516408
Kaletnik
A. 7. - Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych1050753702
Kamieniarz
B.17. - Wykonywanie robót kamieniarskich1100711301
Kelner
T. 9. - Wykonywanie usług kelnerskich,
T.10. - Organizacja usług gastronomicznych
1190513101
Kierowca mechanikA.69. - Eksploatacja środków transportu drogowego 950832201
Kominiarz
B. 4. - Wykonywanie robót kominiarskich1100713303
Koszykarz-plecionkarz
A.17. - Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich1050731702
Kowal
M.21. - Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich1100722101
Krawiec
A.71. - Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych1050753105
Kucharz
T. 6. - Sporządzanie potraw i napojów1000512001
Kuśnierz
A.11. - Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich1050753106
Lakiernik
M.28. - Wykonywanie prac lakierniczych1100713201
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
M.16. - Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych1050731102
Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
B. 1. - Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych,
B. 2. - Wykonywanie robót drogowych
1050834201
Mechanik motocyklowy
M.45 - Diagnozowanie i naprawa motocykli 820723107
Mechanik pojazdów samochodowych
M.18. - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 820723103
Mechanik precyzyjny
M.15. - Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych1100731103
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
M.17. - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń1000723310
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
M.47. - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego1000817212
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
M. 1. - Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,
M. 2. - Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
1040834103
Modelarz odlewniczy
M.26. - Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z materiałów niemetalowych,
M.27. - Montaż i naprawa oprzyrządowania wykonanego z metalu
1100721104
Monter budownictwa wodnego
B.13. - Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych1000711701
Monter izolacji budowlanych
B.11. - Wykonywanie izolacji budowlanych1100712401
Monter izolacji przemysłowych
B.10. - Wykonywanie izolacji przemysłowych1100712403
Monter kadłubów okrętowych
M.22. - Wykonywanie elementów kadłuba okrętu,
M.23. - Montaż i remont kadłuba okrętu
1020721402
Monter konstrukcji budowlanych
B.20. - Montaż konstrukcji budowlanych 950711102
Monter mechatronik
E. 3. - Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
E. 4. - Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
1080742114
Monter nawierzchni kolejowej
B.14. - Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej1100711603
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
E. 1. - Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych,
E. 2. - Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych
1150742202
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
B. 8. - Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych,
B. 9. - Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
1020712616
Monter systemów rurociągowych
M.29. - Montaż systemów rurociągowych 650712613
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
B. 5. - Montaż systemów suchej zabudowy,
B. 6. - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich,
B. 7. - Wykonywanie robót posadzkarsko -okładzinowych
1100712905
Monter-elektronik
E. 5. - Montaż układów i urządzeń elektronicznych,
E. 6. - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
1100742102
Murarz-tynkarz
B.18. - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 950711204
Obuwnik
A. 8. - Wytwarzanie obuwia1050753602
Ogrodnik
R. 5. - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 880611303
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
M. 7. - Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali 800812105
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
M. 3. - Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych1100814209
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych
M. 6. - Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych 400812106
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
M. 4. - Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów,
M. 5. - Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali
812107
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
T. 2. - Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń1000816003
Następne
Kanał RSS dla tej listy

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
lista kwalifikacji zawodowych A-Z
(z linkami do opisów)

Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności