aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Zawody i kwalifikacje zawodowe, formuła 2017 - porównanie

więcej filtrówmniej filtrów
znalezionych: 208
zawód
z linkiem do opisu
kwalifikacje
zawodowe
min. nauka w godz.symbol zawodu
Asystent fryzjera
AU.01. Wykonywanie prostych zabiegów fryzjerskich1050932919
Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej
ST.09. Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej1190343902
Asystent osoby niepełnosprawnej
MS.08. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 560341201
Asystentka stomatologiczna
MS.14. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 720325101
Betoniarz-zbrojarz
BD.12. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 950711402
Blacharz
MG.25. Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy1050721301
Blacharz izolacji przemysłowych
BD.02. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych1100721303
Blacharz samochodowy
MG.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych1050721306
Cieśla
BD.11. Wykonywanie robót ciesielskich1100711501
Cukiernik
TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych 650751201
Dekarz
BD.08. Wykonywanie robót dekarskich1100712101
Drukarz
AU.17. Realizacja procesów drukowania z form drukowych1050732201
Elektromechanik
EE.04. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych1100741201
Elektromechanik pojazdów samochodowych
MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 880741203
Elektronik
EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych1100742117
Elektryk
EE.04. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych1000741103
Florysta
RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 680343203
Fotograf
AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu1000343101
Fryzjer
AU.01. Wykonywanie prostych zabiegów fryzjerskich1050514101
Garbarz skór
AU.11. Wyprawianie skór1050753501
Górnik eksploatacji otworowej
MG.09. Eksploatacja otworowa złóż1020811301
Górnik eksploatacji podziemnej
MG.11. Eksploatacja złóż podziemnych1020811101
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
MG.10. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową1020811102
Higienistka stomatologiczna
MS.13. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia1380325102
Introligator
AU.16. Realizacja procesów introligatorskich1050732301
Jeździec
RL.06. Jeździectwo i trening koni 950516408
Kaletnik
AU.09. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych1050753702
Kamieniarz
BD.13. Wykonywanie robót kamieniarskich1100711301
Kelner
TG.10. Wykonywanie usług kelnerskich,
TG.11. Organizacja usług gastronomicznych
1190513101
Kierowca mechanikAU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego 950832201
Kominiarz
BD.03. Wykonywanie robót kominiarskich1100713303
Koszykarz-plecionkarz
 1050731702
Kowal
MG.21. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich1100722101
Krawiec
AU.03. Projektowanie i wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych1050753105
Kucharz
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów1000512001
Kuśnierz
AU.13. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich1050753106
Lakiernik
MG.27. Wykonywanie prac lakierniczych1100713201
Magazynier-logistykAU.22. Obsługa magazynów 900432106
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
MG.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych1050731102
Mechanik motocyklowy
MG.23. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych 880723107
Mechanik pojazdów samochodowych
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 880723103
Mechanik precyzyjny
MG.15. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych1100731103
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń1000723310
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
MG.04. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego1000817212
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie1040834103
Mechatronik
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 970742118
Modelarz odlewniczy
MG.26. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z materiałów niemetalowych1100721104
Monter budownictwa wodnego
BD.09. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych1000711701
Monter izolacji budowlanych
BD.07. Wykonywanie izolacji budowlanych1100712401
Monter izolacji przemysłowych
BD.06. Wykonywanie izolacji przemysłowych1100712403
Monter kadłubów jednostek pływających
MG.22. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających1020721406
Monter konstrukcji budowlanych
BD.16. Montaż konstrukcji budowlanych 950711102
Monter nawierzchni kolejowej
BD.10. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza1100711603
Monter sieci i instalacji sanitarnych
BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych1020712618
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
EE.01. Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych,
EE.06. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych
1150742202
Monter systemów rurociągowych
MG.28. Montaż systemów rurociągowych1100712613
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych1100712905
Murarz-tynkarz
BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 950711204
Obuwnik
AU.10. Wytwarzanie obuwia1050753602
Ogrodnik
RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 880611303
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
MG.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych1100814209
Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
BD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych1050834209
Operator maszyn i urządzeń hutniczych
MG.07. Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych 900812121
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
MG.06. Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych1000812107
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
TG.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń1000816003
Następne
Kanał RSS dla tej listy

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności