aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.22. Obsługa magazynów

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 560
słowo kluczowe:

1. Realizacja procesów magazynowych
2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych
3. Obsługa magazynów dystrybucji

1. Realizacja procesów magazynowych

absolwent:

1)  rozróżnia  rodzaje  magazynów:  małe,  średnie,  wielkopowierzchniowe  i specjalistyczne;  
2)  rozróżnia rodzaje zapasów;  
3)  optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;  
4)  dobiera wyposażenie magazynowe do przechowywanych zapasów;
5)  dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;  
6)  dokonuje ilościowego i jakościowego odbioru towaru;  
7)  określa warunki przechowywania i transportu towarów;  
8)  organizuje czynności związane z procesami magazynowymi;  
9)  określa zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem;  
10)  monitoruje  stany  zapasów  magazynowych  z  uwzględnieniem  asortymentu  oraz  terminów przechowywania materiałów;  
11)  przygotowuje i dokonuje inwentaryzacji;  
12)  dobiera opakowania do rodzaju produktów i potrzeb klienta;  
13)  dokonuje przyjmowania i realizacji reklamacji;  
14)  określa zasady gospodarowania opakowaniami;  
15)  posługuje się przyjętym w magazynie systemem identyfikacji towarów;  
16)  stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie magazynowania;  
17)  sporządza dokumentację magazynową wraz z ewidencją;  
18)  określa koszty usług magazynowych.  
   
2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych   

absolwent:
1)  określa strukturę procesu produkcyjnego; 
2)  rozróżnia cechy charakterystyczne surowców i materiałów; 
3)  określa miejsce i warunki przechowywania materiałów do produkcji;  
4)  stosuje systemy informatyczne dostosowane do formy organizacji procesu produkcji; 
5)  kompletuje materiały do poszczególnych etapów produkcji; 
6)  przestrzega zasad gospodarki odpadami; 
7)  sporządza  dokumenty  dotyczące  przepływu  materiałów  w  procesie  produkcji  w języku polskim i języku obcym. 
 
3. Obsługa magazynów dystrybucji 

absolwent:
1)  określa etapy dystrybucji; 
2)  dobiera kanały dystrybucji; 
3)  określa  wymagania  procesu  magazynowania  w  centrach  dystrybucji  i terminalach; 
4)  stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie dystrybucji; 
5)  stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów; 
6)  sporządza dokumenty dotyczące dystrybucji w języku polskim i języku obcym. 


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności