aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

1. Wykonywanie badań laboratoryjnych surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła
2. Organizowanie procesów sporządzania zestawów szklarskich i topienia mas szklanych
3. Organizowanie procesów formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła

1. Wykonywanie badań laboratoryjnych surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła

absolwent:
1) określa właściwości surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła;
2) dobiera metody badań właściwości surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła;
3) dobiera sprzęt laboratoryjny i urządzenia do badania właściwości surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła;
4) posługuje się sprzętem i urządzeniami do wykonania badań laboratoryjnych;
5) pobiera i przygotowuje próbki surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła do badań laboratoryjnych;
6) korzysta z instrukcji i norm podczas wykonywania badań laboratoryjnych;
7) wykonuje badania właściwości surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła;
8) opracowuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych;
9) prowadzi dokumentację badań laboratoryjnych.

2. Organizowanie procesów sporządzania zestawów szklarskich i topienia mas szklanych


absolwent:
1) planuje procesy technologiczne sporządzania zestawów szklarskich i topienia mas szklanych;
2) wykonuje obliczenia składu chemicznego szkła i zestawów szklarskich;
3) opracowuje receptury zestawów szklarskich;
4) posługuje się dokumentacją technologiczną, normami i instrukcjami dotyczącymi topienia masy szklanej;
5) dobiera parametry technologiczne procesu sporządzania zestawu szklarskiego;
6) wykonuje obliczenia wskaźników techniczno-technologicznych pieców szklarskich;
7) dobiera piece do topienia mas szklanych;
8) sporządza harmonogramy topienia mas szklanych w piecach szklarskich;
9) nadzoruje procesy technologiczne sporządzania zestawów szklarskich i topienia mas szklanych.

3. Organizowanie procesów formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła

absolwent:
1) planuje procesy formowania i wykańczania wyrobów ze szkła oraz zdobienia szkła różnymi technikami;
2) określa wpływ właściwości płynnej masy szklanej i szkła na proces formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła;
3) posługuje się dokumentacją technologiczną procesu formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła;
4) dobiera parametry technologiczne procesu formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła;
5) wykonuje obliczenia zdolności produkcyjnej maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim;
6) obsługuje urządzenia do sterowania procesami technologicznymi i kontrolowania procesów technologicznych;
7) dobiera parametry procesu odprężania, hartowania i obróbki termicznej wyrobów ze szkła;
8) nadzoruje procesy formowania i wykańczania wyrobów ze szkła oraz zdobienia szkła różnymi technikami;
9) planuje i nadzoruje proces technologiczny przetwórstwa wyrobów ze szkła;
10) sporządza raporty dotyczące przebiegu procesu formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności