aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.19. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 800
słowo kluczowe:

1. Wykonywanie prac związanych z uprawą i przetwarzaniem wikliny
2. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich
3. Wykańczanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

1. Wykonywanie prac związanych z uprawą i przetwarzaniem wikliny

absolwent:

1) określa warunki uprawy wikliny;

2) rozróżnia gatunki wierzby plecionkarskiej;

3) określa sposoby pozyskiwania sadzonek;

4) określa sposób przygotowania gleby i sadzenia wikliny;

5) dobiera zabiegi pielęgnacyjne i ochronę chemiczną oraz biologiczną plantacji;

6) określa sposób pozyskiwania wikliny z plantacji;

7) dobiera metody przetwórstwa wikliny;

8) dobiera metody nadawania wiklinie korowalności;

9) rozróżnia narzędzia, urządzenia, maszyny stosowane w przetwórstwie wikliny;

10) dobiera sposoby suszenia, składowania wikliny.


2. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

absolwent:

1) posługuje się techniczną i technologiczną dokumentacją wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;

2) dobiera technologię i techniki wykonania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;

3) ustala kolejność wykonania operacji technologicznych;

4) określa ilość zużytych materiałów;

5) sortuje materiały do wykonania konstrukcyjnych elementów wyrobów;

6) dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do obróbki materiałów;

7) stosuje metody nadawania plastyczności materiałom plecionkarskim;

8) określa koszty wykonania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;

9) dobiera oprzyrządowanie do wykonania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;

10) wykonuje półprodukty oraz wyroby koszykarsko-plecionkarskie;

11) wykonuje prostowanie, kształtowanie, zacinanie, przecinanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;

12) dobiera surowce, materiały podstawowe i pomocnicze do produkcji wyrobów;

13) klasyfikuje wyroby koszykarsko-plecionkarskie;

14) ocenia jakość wykonania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich.


3. Wykańczanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich absolwent:

1) posługuje się dokumentacją technologiczną dotyczącą wykańczania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;

2) wykonuje czynności związane z czyszczeniem, myciem i suszeniem wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;

3) dobiera sposoby uszlachetniania i zdobienia wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;

4) dobiera materiały, narzędzia i urządzenia do zdobienia i wykańczania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;

5) wykonuje uszlachetnianie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;

6) ocenia jakość i estetykę wykończenia wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;

7) wykonuje renowację i naprawę wyrobów koszykarsko-plecionkarskich;

8) określa sposób magazynowania, pakowania i transportu wyrobów koszykarsko-plecionkarskich.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności