aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.48. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

1. Określanie właściwości materiałów stosowanych w produkcji wyrobów skórzanych
2. Sporządzanie dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobu skórzanego
3. Kierowanie procesami wytwarzania wyrobów skórzanych

1. Określanie właściwości materiałów stosowanych w produkcji wyrobów skórzanych

absolwent:
1) charakteryzuje metody badań laboratoryjnych materiałów i półproduktów;
2) określa właściwości materiałów i półproduktów na podstawie badań laboratoryjnych;
3) określa przydatność materiałów podstawowych i pomocniczych stosowanych do produkcji wyrobów skórzanych;
4) określa wymagania technologiczne dla rodzajów i gatunków skór, materiałów skóropodobnych, materiałów włókienniczych i tworzyw sztucznych;
5) dobiera materiały do produkcji wyrobów skórzanych;
6) określa właściwości i zastosowanie różnych rodzajów klejów.

2. Sporządzanie dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobu skórzanego


absolwent:
1) opracowuje projekty wyrobów skórzanych;
2) przygotowuje wzorniki wyrobów skórzanych;
3) wykonuje modele wyrobów skórzanych;
4) sporządza opis materiałowy i technologiczny wyrobu skórzanego;
5) dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do procesu wytwarzania wyrobów skórzanych;
6) ustala normy zużycia materiału przeznaczonego na wyroby skórzane;
7) określa koszty jednostkowe oraz koszty produkcji wyrobów skórzanych;
8) sporządza normy czasu pracy.

3. Kierowanie procesami wytwarzania wyrobów skórzanych

absolwent:
1) określa zakres stosowania narzędzi, maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów skórzanych;
2) ocenia stan techniczny narzędzi maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcji wyrobów skórzanych;
3) nadzoruje wykonywanie czynności dotyczących rozkroju skór, tworzyw skóropodobnych i materiałów włókienniczych;
4) określa warunki magazynowania materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych;
5) przestrzega zasad przygotowania elementów do montażu wyrobów skórzanych;
6) określa metody i techniki łączenia elementów w gotowe wyroby;
7) nadzoruje przebieg procesu montażu wyrobów;
8) dokonuje kontroli międzyoperacyjnej i oceny jakości gotowych wyrobów skórzanych.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności