aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.04. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

1. Montaż maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
2. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
3. Konserwacja, naprawa maszyn i urządzeń

1. Montaż maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

absolwent:

1) określa funkcje, podstawowe parametry oraz rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;

2) posługuje się dokumentacją techniczną;

3) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonywanych prac montażowych;

4) przygotowuje do montażu elementy maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;

5) posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń;

6) wykonuje czynności zgodnie z planem montażu;

7) wykonuje montaż linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;

8) ustawia podstawowe parametry maszyn, zespołów i mechanizmów;

9) ocenia jakość wykonanego montażu linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i obowiązujących wymagań;

10) prowadzi dokumentację wykonanego montażu maszyn i urządzeń.


2. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

absolwent:

1) charakteryzuje procesy produkcyjne i eksploatacyjne w przetwórstwie drewna;

2) posługuje się dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego;

3) przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów drzewnych;

4) stosuje surowce i materiały zgodnie z dokumentacją technologiczną;

5) posługuje się specjalistycznym sprzętem kontrolno-pomiarowym;

6) nadzoruje pracę maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów drzewnych;

7) ocenia jakość otrzymanych wyrobów;

8) ocenia funkcjonowanie maszyn i urządzeń na podstawie jakości wytworzonych wyrobów;

9) prowadzi bieżącą dokumentację procesów produkcji wyrobów drzewnych.


3. Konserwacja, naprawa maszyn i urządzeń

absolwent:

1) rozróżnia maszyny i urządzenia do produkcji drzewnej;

2) charakteryzuje zakres czynności konserwacyjnych;

3) diagnozuje stan maszyn i urządzeń;

4) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń;

5) określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń;

6) wskazuje rodzaj i zakres napraw;

7) dobiera i stosuje narzędzia i materiały do prac konserwacyjnych, remontowych oraz napraw;

8) wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń;

9) dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyn i urządzeń;

10) ocenia jakość wykonanych prac;

11) prowadzi dokumentację wykonanych przeglądów, konserwacji, remontów i napraw.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności