aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

ST.05. Realizacja nagrań studyjnych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 520
słowo kluczowe:

1. Rejestrowanie dźwięku
2. Postprodukcja dźwięku
3. Edycja komunikatów systemu MIDI
4. Edycja instrumentów MIDI

1. Rejestrowanie dźwięku
 
absolwent:
1) posługuje się dokumentacją produkcji nagrań dźwiękowych;
2) sporządza harmonogram prac dotyczących rejestracji dźwięku;
3) posługuje się terminologią dotyczącą procesów i urządzeń elektroakustycznych;
4) przygotowuje i podłącza mikrofony oraz osprzęt pomocniczy do rejestracji dźwięku;
5) charakteryzuje urządzenia rejestrujące dźwięk;
6) charakteryzuje nośniki do zapisu dźwiękowego;
7) obsługuje analogowe i cyfrowe urządzenia do rejestracji dźwięku;
8) charakteryzuje rodzaje mikserów fonicznych;
9) rozróżnia elementy mikserów fonicznych;
10) konfiguruje i obsługuje sprzętowe konsolety mikserskie;
11) charakteryzuje rodzaje przedwzmacniaczy mikrofonowych;
12) rozróżnia elementy przedwzmacniaczy mikrofonowych;
13) dobiera rodzaje i modele mikrofonów do rejestracji ścieżki dźwiękowej;
14) stosuje różne techniki mikrofonowania źródeł dźwięku;
15) wykonuje konserwację mikrofonów, rejestratorów i osprzętu pomocniczego;
16) posługuje się instrukcjami obsługi urządzeń elektroakustycznych;
17) charakteryzuje zjawiska akustyczne i psychoakustyczne;
18) wykorzystuje wiedzę z zakresu instrumentoznawstwa;
19) charakteryzuje style muzyczne na podstawie analizy słuchowej;
20) wykorzystuje określone elementy wiedzy z historii muzyki w trakcie realizacji określonych zadań;
21) rozróżnia elementy dzieła muzycznego;
22) rozróżnia parametry instrumentów muzycznych istotne dla rejestracji dźwięku;
23) wykorzystuje wiedzę dotyczącą skali instrumentów muzycznych;
24) charakteryzuje techniki wydobywania dźwięku z instrumentów akustycznych;
25) odtwarza na fortepianie prosty zapis nutowy;
26) korzysta z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
27) dokonuje subiektywnej oceny jakości nagrań dźwiękowych.

2. Postprodukcja dźwięku

absolwent:
1) konfiguruje i obsługuje sprzętowe konsolety mikserskie;
2) konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku;
3) stosuje techniki automatyzacji procesu miksowania;
4) stosuje standardy produkcji dźwięku;
5) przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;
6) rozróżnia procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;
7) stosuje standardy połączeń procesorów przetwarzających dźwięk;
8) obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;
9) określa zastosowanie procesorów przekształcających nagrania dźwiękowe;
10) wykonuje konserwację konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy dźwięku oraz procesorów przetwarzających dźwięk.

3. Edycja komunikatów systemu MIDI

absolwent:
1) charakteryzuje właściwości systemu MIDI;
2) dokonuje sprzętowych i programowych połączeń w systemie MIDI;
3) dobiera programy sekwencerowe;
4) rejestruje i odtwarza zdarzenia MIDI;
5) zapisuje i odczytuje pliki MIDI;
6) edytuje zdarzenia MIDI;
7) identyfikuje rozszerzenia standardu MIDI;
8) posługuje się komunikatami System Exclusive do przesyłania ustawień MIDI;
9) posługuje się komunikatami MMC, MTC i BeatClock do synchronizacji MIDI z innymi urządzeniami studia dźwiękowego.

4. Edycja instrumentów MIDI

absolwent:
1) konfiguruje programowe i sprzętowe instrumenty MIDI;
2) rozróżnia elementy sterujące instrumentów MIDI;
3) rozróżnia bloki generujące dźwięk w instrumentach MIDI;
4) edytuje obwiednie i generatory LFO (Low Frequency Oscillator) w instrumentach MIDI;
5) stosuje i programuje arpeggiator w instrumentach MIDI;
6) dokonuje mapowania kontrolerów MIDI;
7) obsługuje programy do edycji instrumentów MIDI;
8) wykonuje konserwację instrumentów MIDI.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności