aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.23. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

1. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
2. Eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

1. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

absolwent:

1) wykonuje plany schematyczne urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

2) dobiera podzespoły i zespoły urządzeń sterowania ruchem kolejowym do montażu;

3) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym;

4) montuje podzespoły i zespoły urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

5) montuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym na stacjach i liniach kolejowych;

6) układa kable sygnalizacyjne i wykonuje ich połączenia;

7) wykonuje pomiary parametrów elektrycznych kabli;

8) montuje urządzenia zasilające sterowanie ruchem kolejowym;

9) montuje urządzenia sterowania ruchem na stacjach;

10) montuje systemy i urządzenia sterowania ruchem na liniach kolejowych;

11) przygotowuje i wprowadza dane wejściowe do systemów informatycznych sterowania ruchem kolejowym;

12) wykonuje niezbędne regulacje urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

13) sprawdza działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

14) wykonuje czynności związane z konserwacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach i liniach kolejowych oraz na przejazdach kolejowych.


2. Eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

absolwent:

1) planuje i wykonuje przeglądy okresowe urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

2) ocenia stan techniczny urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

3) kwalifikuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym do remontu i naprawy;

4) diagnozuje i lokalizuje usterki w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym;

5) dobiera podzespoły urządzeń sterowania ruchem kolejowym w zależności od warunków pracy;

6) wymienia uszkodzone podzespoły urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

7) wykonuje naprawy i remonty urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

8) wykonuje niezbędne regulacje urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

9) sprawdza działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym po remoncie lub naprawie;

10) obsługuje systemy informatyczne związane z eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

11) zabezpiecza urządzenia sterowania ruchem kolejowym po wypadku lub wydarzeniu kolejowym, zgodnie z procedurami;

12) prowadzi dokumentację eksploatacyjną urządzeń sterowania ruchem kolejowym.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności