aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.38. Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

1. Organizacja działań lotniskowych służb żeglugi powietrznej
2. Realizacja działań operacyjnych we współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej

1. Organizacja działań lotniskowych służb żeglugi powietrznej

absolwent:

1) określa zadania lotniskowej służby informacji powietrznej, służby kontroli lotniska, służby kontroli zbliżania i służby kontroli obszaru oraz służby meteorologicznej;

2) posługuje się mapami lotniczymi;

3) charakteryzuje urządzenia i systemy wspomagające służby żeglugi powietrznej, w tym systemy satelitarne;

4) korzysta z informacji meteorologicznych;

5) rozróżnia strukturę i elementy przestrzeni powietrznej;

6) stosuje przepisy dotyczące zarządzania płytami postojowymi;

7) korzysta z dokumentacji lotniskowych służb ruchu lotniczego;

8) określa zadania lotniskowych służb ruchu lotniczego;

9) przygotowuje materiały informacyjne dla lotniskowych służb ruchu lotniczego;

10) stosuje zasady komunikacji lotniczej i naziemnej;

11) określa zasady obsługi urządzeń oraz środków łączności stosowanych przez służby ruchu lotniczego.


2. Realizacja działań operacyjnych we współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej

absolwent:

1) stosuje procedury postępowania podczas współpracy ze służbami ruchu lotniczego;

2) określa priorytety działań realizowanych we współpracy ze służbami ruchu lotniczego;

3) przekazuje informacje służb ruchu lotniczego z wykorzystaniem różnych systemów;

4) pozyskuje i przetwarza dane niezbędne do realizacji zadań lotniskowych służb ruchu lotniczego;

5) prowadzi korespondencję radiotelefoniczną z innymi służbami lotniskowymi;

6) współpracuje ze służbami informacji lotniczej;

7) przestrzega procedur alarmowania służb ratowniczych;

8) stosuje przepisy dotyczące działań służb żeglugi powietrznej;

9) korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących działań operacyjnych;

10) wykonuje czynności operacyjne we współpracy ze wszystkimi służbami operacyjnymi, w tym ze służbami ruchu lotniczego.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności