aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.09. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

1. Wykonywanie wyrobów kaletniczych
2. Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów kaletniczych

1. Wykonywanie wyrobów kaletniczych

absolwent:
1) dokonuje klasyfikacji wyrobów kaletniczych;
2) sporządza dokumentację techniczną i technologiczną;
3) określa koszty wytwarzania wyrobów kaletniczych;
4) dokonuje rozkroju skór i materiałów nieskórzanych na elementy wyrobów kaletniczych;
5) dobiera elementy zdobnicze i okucia w zależności od rodzaju i przeznaczenia wyrobu kaletniczego;
6) wykonuje montaż wyrobów kaletniczych;
7) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
8) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas wykonywania wyrobów kaletniczych;
9) prowadzi kontrolę i ocenę jakości materiałów i wyrobów kaletniczych;
10) przestrzega zasad pakowania, przechowywania i transportu materiałów i wyrobów kaletniczych.

2. Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów kaletniczych


absolwent:
1) rozpoznaje wady i uszkodzenia wyrobów kaletniczych;
2) określa koszty wykonania naprawy lub renowacji wyrobów kaletniczych;
3) dobiera metody i techniki wykonania naprawy lub renowacji wyrobów kaletniczych;
4) wykonuje naprawę i renowację wyrobów kaletniczych;
5) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas napraw i renowacji wyrobów kaletniczych;
6) posługuje się narzędziami do napraw i renowacji wyrobów kaletniczych;
7) sporządza kosztorys naprawy i renowacji wyrobu kaletniczego;
8) ocenia jakość wykonania pracy.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności