aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

1. Eksploatacja instalacji elektrycznych
2. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

1. Eksploatacja instalacji elektrycznych

absolwent:

1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

2) przeprowadza prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;

3) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;

4) dobiera przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych;

5) przeprowadza pomiary eksploatacyjne instalacji elektrycznych oraz sporządza protokoły z wykonanych pomiarów;

6) analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych na podstawie protokołów;

7) określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;

8) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych;

9) dobiera przewody, kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;

10) dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych;

11) dobiera środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych;

12) sprawdza działanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych;

13) ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;

14) projektuje typowe instalacje elektryczne.


2. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

absolwent:

1) określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych;

2) przeprowadza prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;

3) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;

4) dobiera przyrządy pomiarowe do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;

5) przeprowadza pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych oraz sporządza protokoły z wykonanych pomiarów;

6) analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;

7) określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;

8) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

9) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;

10) dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych;

11) dobiera środki ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych;

12) sprawdza działanie ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych;

13) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;

14) projektuje typowe układy sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych;

15) stosuje zasady racjonalnej gospodarki energetycznej.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności