aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.02. Montaż i obsługa prostych maszyn i urządzeń

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 900

1. Montaż maszyn i urządzeń
2. Obsługa prostych maszyn i urządzeń
3. Naprawa i konserwacja elementów maszyn i urządzeń

1. Montaż maszyn i urządzeń

absolwent:

1) stosuje techniki, metody wykonywania montażu maszyn i urządzeń;

2) korzysta ze środków transportu wewnętrznego i składowania materiałów w zakładzie mechanicznym;

3) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy przeznaczonym do montażu i w części ogólnodostępnej obiektu;

4) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;

5) rozpoznaje wyposażenie stanowiska roboczego do montażu i demontażu prostych maszyn i urządzeń;

6) rozpoznaje przyrządy pomiarowe i posługuje się nimi zgodnie z zasadami eksploatacji;

7) rozpoznaje narzędzia ślusarskie stosowane do obróbki ręcznej;

8) rozpoznaje narzędzia stosowane do montażu i demontażu prostych maszyn i urządzeń;

9) dobiera narzędzia stosowane do montażu i demontażu prostych maszyn i urządzeń podczas prac wykonywanych w zespole;

10) rozpoznaje i stosuje metody prostego montażu maszyn i urządzeń;

11) rozpoznaje i dobiera narzędzia oraz przyrządy do rodzaju wykonywanych prostych prac montażowych;

12) przygotowuje części maszyn i urządzeń do prostego montażu;

13) wykonuje prosty montaż połączeń;

14) wykonuje prosty montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń;

15) stosuje techniki, metody wykonywania montażu układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;

16) dobiera narzędzia stosowane do montażu i demontażu układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń podczas prac wykonywanych w zespole;

17) wykonuje prosty montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;

18) ocenia jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń;

19) posługuje się prostymi narzędziami, przyrządami i urządzeniami podczas montażu maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami BHP i eksploatacji.


2. Obsługa prostych maszyn i urządzeń

absolwent:

1) wykonuje proste czynności obsługi maszyn i urządzeń;

2) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy przeznaczonym do obsługi maszyn i urządzeń oraz w części ogólnodostępnej obiektu;

3) rozpoznaje wyposażenie stanowiska roboczego do obsługi prostych maszyn i urządzeń;

4) rozpoznaje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń;

5) określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń;

6) przestrzega zasad obsługi codziennej i sezonowej maszyn i urządzeń;

7) dobiera narzędzia podczas wykonywania w zespole obsługi maszyn i urządzeń;

8) rozpoznaje proste części maszyn i urządzeń;

9) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do rodzaju prostej wykonywanej pracy, obsługi;

10) wykonuje proste naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń;

11) wykonuje proste prace konserwacyjne maszyn i urządzeń;

12) dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyn i urządzeń po wykonaniu czynności obsługowych;

13) ocenia jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń.


3. Naprawa i konserwacja elementów maszyn i urządzeń

absolwent:

1) rozpoznaje i rozróżnia dokumentację techniczną maszyn i urządzeń;

2) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;

3) wykonuje prace naprawcze i konserwacyjne elementów maszyn i urządzeń;

4) ocenia stan techniczny prostych elementów maszyn i urządzeń;

5) rozpoznaje techniki i metody konserwacji maszyn i urządzeń.

6) konserwuje narzędzia ślusarskie stosowane do obróbki ręcznej podczas napraw i konserwacji maszyn i urządzeń;

7) wykonuje proste czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń z zachowaniem zasad BHP;

8) dobiera narzędzia podczas wykonywania w zespole prac konserwacyjno-naprawczych maszyn i urządzeń;

9) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń z zachowaniem zasad BHP;

10) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy przeznaczonym do naprawy i konserwacji elementów maszyn i urządzeń;

11) ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności