aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 450
słowo kluczowe:

1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej

1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej

absolwent:

1) rozpoznaje elementy budowy i parametry turbin, generatorów, transformatorów i wzbudnic;

2) wyjaśnia zasadę działania turbin, generatorów, transformatorów i wzbudnic;

3) rozpoznaje na schematach i dobiera rodzaje zabezpieczeń transformatorów i generatorów;

4) dobiera przyrządy kontrolno-pomiarowe i metody pomiarowe do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej;

5) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej;

6) ocenia stan techniczny instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej;

7) lokalizuje uszkodzenia instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej;

8) dobiera narzędzia, materiały, elementy, podzespoły i zespoły do naprawy instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej;

9) wykonuje prace związane z konserwacją instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, korzystając z dokumentacji techniczno-ruchowej;

10) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów oraz przeglądów, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej;

11) monitoruje pracę układów i przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej.


2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej

absolwent:

1) rozpoznaje rodzaje sieci i stacje elektroenergetyczne;

2) rozpoznaje i dobiera elementy i układy sieci elektroenergetycznych;

3) analizuje przyczyny i skutki cieplnych i dynamicznych oddziaływań prądów roboczych i zwarciowych;

4) dobiera elementy i układy automatyki zabezpieczeniowej sieci elektroenergetycznych;

5) rozpoznaje i dobiera elementy ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej;

6) podłącza i uruchamia instalacje i urządzenia do przesyłania energii elektrycznej;

7) określa zakres i terminy konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń do

przesyłania energii elektrycznej;

8) dobiera przyrządy kontrolno-pomiarowe i metody pomiarowe do pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej;

9) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej;

10) kontroluje na bieżąco pracę instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej;

11) lokalizuje uszkodzenia instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej;

12) dobiera narzędzia i wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej;

13) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów oraz przeglądów, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności