aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.10. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 850
słowo kluczowe:

1. Wykonywanie robót związanych z budową nawierzchni kolejowej
2. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej i podtorza

1. Wykonywanie robót związanych z budową nawierzchni kolejowej

absolwent:

1) dobiera materiały do wykonywania nawierzchni kolejowej;

2) dobiera maszyny i narzędzia do wykonywania robót związanych z budową nawierzchni kolejowej;

3) posługuje się narzędziami oraz urządzeniami stosowanymi podczas wykonywania robót związanych z budową nawierzchni kolejowej;

4) określa przydatność eksploatacyjną użytkowanych maszyn, narzędzi i urządzeń;

5) montuje elementy nawierzchni kolejowej, urządzenia i zamknięcia nastawcze;

6) wykonuje roboty związane z układaniem, wymianą oraz regulacją nawierzchni kolejowej, urządzeń i zamknięć nastawczych;

7) montuje elementy nawierzchni przejazdów kolejowo-drogowych, urządzeń na obiektach inżynieryjnych i w łukach toru kolejowego;

8) wykonuje połączenia szyn;

9) wykonuje prace ślusarskie podczas robót związanych z budową nawierzchni kolejowej;

10) przestrzega zasad sygnalizacji obowiązujących na kolei.


2. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej i podtorza

absolwent:

1) dokonuje oględzin rozjazdów, skrzyżowań torów oraz podtorza w trakcie obchodu torów;

2) sprawdza i reguluje zamknięcia nastawcze rozjazdów kolejowych;

3) dokonuje pomiarów szerokości toru, różnic wysokości toków szynowych oraz ich nierówności w obu płaszczyznach;

4) dobiera materiały i narzędzia do robót związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej, podtorza i urządzeń odwadniających;

5) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas robót związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej, podtorza i urządzeń odwadniających;

6) zabezpiecza szyny z wadami zagrażającymi bezpieczeństwu ruchu;

7) oblicza ilość materiałów potrzebnych do naprawy nawierzchni kolejowej;

8) wykonuje roboty związane z utrzymaniem nawierzchni kolejowej i podtorza w wymaganym stanie technicznym;

9) demontuje tory, rozjazdy, skrzyżowania torów, urządzenia i zamknięcia nastawcze;

10) demontuje elementy nawierzchni przejazdów kolejowo-drogowych oraz urządzeń na obiektach inżynieryjnych i w łukach toru kolejowego;

11) zabezpiecza urządzenia sterowania ruchem kolejowym przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej;

12) wykonuje roboty związane z zimowym utrzymaniem kolei;

13) zabezpiecza i oznakowuje miejsce prowadzenia robót związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej i podtorza;

14) przestrzega przepisów prawa dotyczących wykonywania robót związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej i podtorza.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności