aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych
2. Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych

1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych

absolwent:

1) korzysta z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych;

2) rozpoznaje rynek produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej;

3) stosuje narzędzia marketingu;

4) opracowuje ofertę handlową zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów;

5) stosuje metody kalkulacji cen;

6) opracowuje cenniki produktów i usług reklamowych;

7) przygotowuje prezentację produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.


2. Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych

absolwent:

1) tworzy i aktualizuje bazy danych o klientach;

2) identyfikuje typy klientów;

3) prowadzi rozmowę sprzedażową;

4) prezentuje ofertę sprzedaży produktów i usług reklamowych;

5) prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych zgodnie z przyjętą strategią marketingową;

6) realizuje zlecenia i zamówienia na produkty i usługi reklamowe;

7) negocjuje oraz przygotowuje umowy sprzedaży produktów i usług reklamowych;

8) prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży produktów i usług reklamowych;

9) korzysta z programów komputerowych stosowanych w procesie sprzedaży produktów i usług reklamowych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności