aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.13. Naprawa zegarów i zegarków

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 650
słowo kluczowe:

1. Diagnozowanie stanu technicznego zegarów i zegarków
2. Konserwacja i regulowanie zegarów i zegarków
3. Naprawianie zegarów i zegarków

1. Diagnozowanie stanu technicznego zegarów i zegarków

absolwent:

1) klasyfikuje zegary i zegarki;

2) rozpoznaje budowę i określa zasady działania różnych zegarów i zegarków;

3) rozpoznaje metody wyznaczania i pomiaru czasu;

4) analizuje dokumentację techniczną zegarów i zegarków i posługuje się nią;

5) rozróżnia i dobiera narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe do określenia stanu technicznego zegarów i zegarków i posługuje się nimi;

6) określa stan techniczny zegarów i zegarków;

7) określa rodzaj i zakres prac zegarmistrzowskich.


2. Konserwacja i regulowanie zegarów i zegarków

absolwent:

1) analizuje dokumentację techniczną w zakresie demontażu i montażu zegarów i zegarków i posługuje się nią;

2) dobiera technologię demontażu elementów i podzespołów zegarów i zegarków i demontuje te elementy i podzespoły;

3) dobiera technologię czyszczenia elementów i podzespołów zegarów i zegarków i czyści te elementy i podzespoły;

4) rozróżnia i dobiera materiały do czyszczenia i konserwacji zegarów i zegarków;

5) dobiera urządzenia i narzędzia do czyszczenia zegarów i zegarków i posługuje się nimi;

6) dobiera technologię montażu elementów i podzespołów zegarów i zegarków i montuje te elementy i podzespoły;

7) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów zegarów i zegarków i posługuje się nimi;

8) dobiera technologię konserwacji elementów i podzespołów zegarów i zegarków i konserwuje te elementy i podzespoły;

9) dobiera techniki regulowania i reguluje zegary i zegarki;

10) dobiera urządzenia i narzędzia do regulacji zegarów i zegarków i posługuje się nimi.


3. Naprawianie zegarów i zegarków

absolwent:

1) analizuje dokumentację technologiczną w zakresie naprawy zegarów i zegarków i posługuje się nią;

2) rozróżnia i dobiera materiały do naprawy stosowane w zegarmistrzostwie;

3) dobiera technologię naprawy zegarów i zegarków;

4) dobiera i obsługuje narzędzia, przyrządy, maszyny i urządzenia stosowane w naprawach zegarmistrzowskich;

5) wymienia wadliwe elementy lub podzespoły zegarów i zegarków;

6) naprawia wadliwe elementy lub podzespoły zegarów i zegarków;

7) wykonuje pomiary uszkodzonych elementów zegarów i zegarków;

8) dorabia elementy i podzespoły do naprawy zegarów i zegarków;

9) wykonuje szkice i rysunki wykonawcze uszkodzonych elementów zegarów i zegarków;

10) ocenia jakość wykonanej naprawy zegarów i zegarków.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności