aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.06. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

1. Uruchamianie oraz utrzymanie sieci dostępowych
2. Uruchamianie oraz utrzymanie sieci rozległych

1. Uruchamianie oraz utrzymanie sieci dostępowych

absolwent:

1) charakteryzuje przetwarzanie i przetworniki A/C i C/A;

2) rozpoznaje techniki kodowania i modulacji;

3) charakteryzuje techniki zwielokrotniania;

4) rozróżnia techniki komutacji;

5) rozpoznaje topologie sieci telekomunikacyjnych;

6) charakteryzuje sieci abonenckie i ich parametry;

7) charakteryzuje adresy sprzętowe i sieciowe;

8) konfiguruje protokół TCP/IP w urządzeniach sieciowych;

9) rozróżnia sygnalizację w łączu abonenckim;

10) zestawia i uruchamia sieci abonenckie;

11) dobiera urządzenia zasilające i zabezpieczające działanie sieci abonenckich;

12) dobiera metody i przyrządy do wykonania pomiarów i testów w sieciach abonenckich;

13) wykonuje pomiary i testy w sieciach abonenckich;

14) porównuje wyniki pomiarów i testów z obowiązującymi normami i zaleceniami;

15) usuwa uszkodzenia w sieciach abonenckich.


2. Uruchamianie oraz utrzymanie sieci rozległych

absolwent:

1) dokonuje analizy warstwowych modeli sieci pod względem sprzętowym i protokołowym;

2) charakteryzuje sieci z komutacją kanałów;

3) charakteryzuje sieci z komutacją pakietów i komórek;

4) charakteryzuje algorytmy oraz protokoły routingu;

5) konfiguruje usługi odpowiedzialne za adresację hostów, system nazw, routing;

6) charakteryzuje sieci telefonii mobilnej;

7) charakteryzuje usługi oferowane w sieciach rozległych;

8) charakteryzuje urządzenia sieci optycznych;

9) uruchamia i utrzymuje sieci ze zwielokrotnianiem w dziedzinie długości fali;

10) monitoruje ruch w sieci telekomunikacyjnej i zapobiega jej przeciążeniu;

11) określa funkcje oraz budowę protokołu zarządzania siecią SNMP;

12) monitoruje działanie sieci telekomunikacyjnych za pomocą standardowych testów;

13) ocenia działanie sieci telekomunikacyjnych na podstawie wyników pomiarów i testów;

14) dobiera i stosuje metody zabezpieczeń sieci telekomunikacyjnych przed zawirusowaniem i niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności