aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.01. Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych

1. Montaż i konserwacja traktów telekomunikacyjnych
2. Pomiary parametrów transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych
3. Montaż i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych

1. Montaż i konserwacja traktów telekomunikacyjnych

absolwent:

1) charakteryzuje zjawisko propagacji fal elektromagnetycznych;

2) określa parametry jednostkowe linii długiej;

3) charakteryzuje media transmisyjne, ich budowę i parametry;

4) rozpoznaje elementy traktów telekomunikacyjnych na podstawie symboli graficznych i oznaczeń;

5) rozpoznaje rodzaje studni kablowych i telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych;

6) rozpoznaje oznakowanie ostrzegawcze i identyfikacyjne w kanalizacji kablowej;

7) dobiera teletechniczne rury kanalizacyjne oraz osprzęt rur do rodzaju telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej;

8) montuje kanalizację kablową;

9) wykonuje naprawę i konserwację kanalizacji kablowej;

10) określa odległości dla skrzyżowań i zbliżeń torów telekomunikacyjnych;

11) układa i montuje kable miedziane i światłowodowe;

12) łączy kable miedziane i włókna światłowodowe;

13) rozróżnia elementy i rodzaje konstrukcji nośnych instalacji antenowych;

14) montuje konstrukcje nośne i instalacje antenowe: radioliniowe i dostępowe;

15) montuje elementy zasilające i zabezpieczające trakty telekomunikacyjne.


2. Pomiary parametrów transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych absolwent:

1) rozróżnia rodzaje sygnałów na podstawie opisu, przebiegów czasowych i wyników pomiarów;

2) wyjaśnia zjawiska związane z przesyłaniem sygnałów w torach

telekomunikacyjnych;

3) posługuje się instrukcjami, zaleceniami i dokumentacją techniczną dotyczącą torów telekomunikacyjnych;

4) charakteryzuje budowę oraz parametry aparatury do pomiarów w torach telekomunikacyjnych;

5) dobiera metody i przyrządy do wykonania pomiarów parametrów transmisyjnych w torach miedzianych, światłowodowych i radiowych;

6) wykonuje pomiary parametrów transmisyjnych w torach miedzianych,

światłowodowych i radiowych;

7) porównuje wyniki pomiarów parametrów torów telekomunikacyjnych z

obowiązującymi normami i zaleceniami;

8) sporządza protokoły z przeprowadzonych pomiarów;

9) lokalizuje i naprawia uszkodzenia w torach telekomunikacyjnych.


3. Montaż i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych

absolwent:

1) rozróżnia sieci dostępowe i ich parametry;

2) charakteryzuje działanie urządzeń abonenckich i dostępowych;

3) selekcjonuje urządzenia sieci dostępowych;

4) montuje infrastrukturę telekomunikacyjną;

5) instaluje urządzenia sieci telekomunikacyjnych w obiektach;

6) wprowadza ustawienia konfiguracyjne urządzeń końcowych;

7) uruchamia urządzenia sieci telekomunikacyjnych w obiektach;

8) zestawia urządzenia łącza radiokomunikacyjnego;

9) uruchamia urządzenia łącza radiokomunikacyjnego;

10) montuje urządzenia zasilające i zabezpieczające infrastrukturę telekomunikacyjną;

11) instaluje systemy alarmowe infrastruktury telekomunikacyjnej;

12) rozpoznaje uszkodzenia w urządzeniach końcowych;

13) sporządza kosztorys wykonanych robót.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności