aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 560
słowo kluczowe:

1. Montaż urządzeń i instalacji automatyki
2. Uruchamianie i obsługa urządzeń automatyki

1. Montaż urządzeń i instalacji automatyki

absolwent:

1) rozpoznaje urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz określa ich funkcje i zastosowanie;

2) identyfikuje urządzenia na podstawie schematu i określa ich funkcje;

3) dobiera narzędzia do montażu urządzeń;

4) montuje urządzenia, uwzględniając warunki ich pracy;

5) wyznacza trasy kabli i przewodów elektrycznych na podstawie dokumentacji;

6) dobiera kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji;

7) wykonuje połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń;

8) rozpoznaje przyłącza procesowe i montuje urządzenia zgodnie z dokumentacją;

9) wykonuje pomiary parametrów elektrycznych kabli i przewodów instalacji;

10) diagnozuje stan techniczny kabli i przewodów instalacji;

11) wykonuje dokumentację powykonawczą.


2. Uruchamianie i obsługa urządzeń automatyki

absolwent:

1) określa wpływ mediów procesowych na pracę urządzeń;

2) programuje sterowniki PLC (Programmable Logic Controller);

3) konfiguruje parametry urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;

4) uruchamia instalację automatyki przemysłowej;

5) dobiera przyrządy do wykonania pomiarów sprawdzających w układach automatyki;

6) wykonuje pomiary parametrów instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną;

7) ocenia zgodność uzyskanych pomiarów z dokumentacją techniczną;

8) ocenia poprawność pracy instalacji automatyki oraz wprowadza korekty;

9) prowadzi bieżącą dokumentację.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności