aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

1. Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
2. Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

1. Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

absolwent:

1) analizuje wymagania prawne i stosuje zasady, normy i przepisy dotyczące obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

2) identyfikuje pojazd przekazany do obsługi i naprawy;

3) sporządza dokumentację przyjęcia i wydania pojazdu;

4) ustala zakres oraz terminy przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych pojazdów samochodowych;

5) korzysta z dokumentacji technicznej w procesie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

6) określa przyczyny uszkodzeń podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

7) sporządza kalkulację kosztów wykonania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

8) prowadzi dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

9) przestrzega zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych;

10) przestrzega zasad recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi;

11) wprowadza rozwiązania organizacyjne wpływające na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.


2. Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

absolwent:

1) przestrzega zasad kontaktów z klientami;

2) podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań;

3) przydziela prace z zakresu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych zespołowi pracowników;

4) kontroluje przebieg procesu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

5) ocenia jakość wykonania zadań;

6) nadzoruje wykonywanie czynności związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności