aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 300
słowo kluczowe:

1. Określanie wad wzroku i sposobów ich korekcji
2. Wykonywanie pomiarów oftalmicznych
3. Dobieranie pomocy wzrokowych
4. Wykonywanie pomocy wzrokowych
5. Naprawianie pomocy wzrokowych

1. Określanie wad wzroku i sposobów ich korekcji

absolwent:

1) charakteryzuje budowę narządu wzroku;

2) określa funkcje poszczególnych części oka oraz wady w budowie oka;

3) rozpoznaje oko miarowe oraz wady wzroku;

4) stosuje pojęcia związane z widzeniem obuocznym;

5) obsługuje wybrane przyrządy optometryczne: autorefraktometr, refraktometr, keratometr, pupilometr, oprawę próbną;

6) stosuje sposoby korekcji wad wzroku i udziela porad dotyczących korzystania z pomocy wzrokowych;

7) dobiera środki do ochrony wzroku przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz szkodliwym działaniem promieniowania.


2. Wykonywanie pomiarów oftalmicznych

absolwent:

1) rozpoznaje symbole i oznaczenia stosowane w oftalmice;

2) kontroluje parametry fizyczne soczewek okularowych, kontaktowych i innych pomocy wzrokowych;

3) przestrzega zasad tworzenia zapisu równoważnego soczewek sfero-cylindrycznych;

4) dobiera przyrządy i urządzenia do wykonywania pomiarów oftalmicznych;

5) wykonuje pomiary mocy soczewek, wyznaczania osi cylindra i środków optycznych soczewek, kierunku i mocy pryzmy, rozstawu źrenic, kąta pantoskopowego, kąta nachylenia tarcz oprawy, odległości wierzchołkowej;

6) oblicza wartość decentracji pryzmatycznej w soczewkach okularowych na podstawie recepty i wyznacza położenie głównego punku referencyjnego;

7) stosuje wymiarowanie i znakowanie opraw, soczewek okularowych i kontaktowych w procesie wykonania pomocy wzrokowych.


3. Dobieranie pomocy wzrokowych

absolwent:

1) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w oftalmice;

2) rozpoznaje rodzaje soczewek okularowych i kontaktowych oraz określa ich zastosowanie;

3) rozróżnia rodzaje opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych;

4) dobiera akcesoria i oprawy okularowe zgodnie z zasadami optyki, fizjologii widzenia i estetyki;

5) wyznacza minimalną średnicę soczewek okularowych i dobiera soczewki okularowe.


4. Wykonywanie pomocy wzrokowych

absolwent:

1) obsługuje urządzenia stosowane w optyce oftalmicznej;

2) posługuje się narzędziami stosowanymi w optyce oftalmicznej;

3) dobiera metody i techniki wykonania i uszlachetniania soczewek okularowych i kontaktowych;

4) przestrzega zasad oznakowania soczewek okularowych podczas wykonywania okularów;

5) przestrzega zasad centrowania soczewek okularowych z uwzględnieniem decentracji poziomej i pionowej;

6) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny potrzebne do wykonania pomocy wzrokowych;

7) wykonuje obróbkę soczewek z zastosowaniem maszyn, urządzeń i narzędzi;

8) osadza soczewki okularowe z zastosowaniem narzędzi do montażu;

9) stosuje wartości odchyłek tolerancji wymaganych w procesie wykonania pomocy wzrokowych;

10) reguluje i modeluje okulary i inne pomoce wzrokowe;

11) ocenia jakość wykonania pomocy wzrokowych.


5. Naprawianie pomocy wzrokowych

absolwent:

1) dobiera narzędzia do naprawy pomocy wzrokowych;

2) przestrzega parametrów mechanicznych i estetycznych pomocy wzrokowych zgodnie z wymaganiami technicznymi;

3) dobiera przyrządy kontrolno-pomiarowe do wykonania pomiarów optycznych układów i przyrządów;

4) wykonuje pomiary optyczne pomocy wzrokowych;

5) stosuje tablice tolerancji dla pomiarów wstępnych i kontroli powykonawczych pomocy wzrokowych;

6) określa aberracje układów optycznych na podstawie wykonanych pomiarów;

7) wykonuje naprawę, regulację i konserwację pomocy wzrokowych;

8) przestrzega norm i procedur dotyczących kontroli jakości wyrobów i usług oftalmicznych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności