aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.13. Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych

1. Montaż urządzeń dźwigowych
2. Konserwacja urządzeń dźwigowych

1. Montaż urządzeń dźwigowych

absolwent:

1) stosuje prawa mechaniki technicznej, hydrauliki i automatyki;

2) posługuje się terminologią zawodową dotyczącą urządzeń dźwigowych;

3) klasyfikuje urządzenia dźwigowe według określonych kryteriów;

4) rozróżnia rodzaje urządzeń dźwigowych;

5) charakteryzuje budowę i zasady działania dźwigów osobowych i towarowych z napędem elektrycznym i hydraulicznym, dźwigów budowlanych i towarowych małych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych oraz schodów i chodników

ruchomych;

6) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami montażu urządzeń dźwigowych;

7) określa parametry techniczne urządzeń dźwigowych;

8) rozpoznaje podzespoły mechaniczne urządzeń dźwigowych oraz określa ich budowę, funkcje i zasady działania;

9) rozróżnia hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne podzespoły urządzeń dźwigowych oraz określa ich budowę, funkcje i zasady działania;

10) rozpoznaje obwody hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne urządzeń dźwigowych oraz określa ich funkcje i zasady działania;

11) rozpoznaje rodzaje hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych układów sterowania i napędu;

12) dobiera metody montażu urządzeń dźwigowych;

13) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu urządzeń dźwigowych;

14) wykonuje czynności związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych;

15) wykonuje czynności montażowe związane z modernizacją urządzeń dźwigowych;

16) sprawdza zgodność montażu z dokumentacją techniczną urządzeń dźwigowych;

17) wykonuje czynności związane z uruchamianiem urządzeń dźwigowych;

18) dokonuje regulacji parametrów poszczególnych podzespołów urządzeń dźwigowych na podstawie dokumentacji producenta;

19) wykonuje próby urządzeń dźwigowych przed oddaniem ich do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami.


2. Konserwacja urządzeń dźwigowych

absolwent:

1) dokonuje bieżących przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych;

2) kontroluje parametry techniczne i eksploatacyjne urządzeń dźwigowych;

3) ocenia stan techniczny urządzeń dźwigowych w trakcie eksploatacji;

4) posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą konserwacji urządzeń dźwigowych;

5) rozpoznaje usterki urządzeń dźwigowych występujące w trakcie użytkowania;

6) usuwa usterki urządzeń dźwigowych;

7) lokalizuje uszkodzenia urządzeń dźwigowych oraz podejmuje odpowiednie działania;

8) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy pomiarowe do konserwacji urządzeń dźwigowych;

9) wykonuje pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, mechanicznych i hydraulicznych charakterystycznych dla urządzeń dźwigowych;

10) dobiera części zamienne i podzespoły urządzeń dźwigowych;

11) dokonuje wymiany części i podzespołów urządzeń dźwigowych;

12) wykonuje regulacje parametrów pracy urządzeń dźwigowych po ich konserwacji;

13) wykonuje czynności związane z badaniami technicznymi urządzeń dźwigowych prowadzonymi przez jednostki dozoru technicznego;

14) sprawdza działanie urządzeń dźwigowych po dokonanej konserwacji;

15) prowadzi dokumentację związaną z konserwacją urządzeń dźwigowych zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi dozoru technicznego.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności