aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

1. Organizacja prac fotograficznych
2. Rejestracja obrazu
3. Obróbka i publikacja obrazu

1. Organizacja prac fotograficznych

absolwent:

1) przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu;

2) organizuje miejsca na potrzeby planu zdjęciowego;

3) określa metody rejestracji obrazu;

4) dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych;

5) przestrzega zasad techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu zdjęciowego;

6) wykonuje konserwację sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego;

7) sporządza plan wykonywania prac fotograficznych.


2. Rejestracja obrazu

absolwent:

1) przestrzega zasad rejestracji obrazu;

2) posługuje się sprzętem fotograficznym;

3) stosuje sprzęt oświetleniowy podczas rejestracji obrazu;

4) rejestruje obrazy z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych;

5) wykonuje zdjęcia plenerowe;

6) wykonuje zdjęcia studyjne;

7) wykonuje zdjęcia techniczne.


3. Obróbka i publikacja obrazu

absolwent:

1) dobiera sprzęt i urządzenia do obróbki i publikacji obrazu;

2) wykonuje kopie obrazów z wykorzystaniem różnych technik;

3) wykorzystuje oprogramowanie graficzne do obróbki obrazu;

4) dokonuje obróbki obrazu;

5) przygotowuje obrazy do publikacji;

6) drukuje obrazy;

7) publikuje obrazy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

8) archiwizuje obrazy;

9) wykonuje konserwację wykorzystywanego sprzętu.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności