aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.35. Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

1. Prowadzenie procesu klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych
2. Prowadzenie procesu wzbogacania kopalin stałych
3. Prowadzenie procesu zagęszczania, odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów
4. Prowadzenie procesu oczyszczania wód obiegowych

1. Prowadzenie procesu klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych

absolwent:

1) rozpoznaje maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych;

2) przyjmuje i magazynuje nadawę surową;

3) dozuje nadawę do procesów przeróbki kopalin stałych;

4) prowadzi proces klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych w węzłach

technologicznych;

5) posługuje się sprzętem i narzędziami stosowanymi podczas klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych;

6) użytkuje maszyny i urządzenia podczas klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych;

7) ocenia jakość procesów klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych;

8) przestrzega zasad gospodarki surowcami mineralnymi;

9) rozpoznaje zagrożenia wybuchem pyłów i gazów oraz stosuje środki zapobiegawcze;

10) stosuje sposoby zagospodarowania i utylizacji odpadów powstających w procesie

klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych.


2. Prowadzenie procesu wzbogacania kopalin stałych

absolwent:

1) prowadzi proces wzbogacania kopalin stałych w węzłach technologicznych;

2) kontroluje parametry procesu wzbogacania kopalin stałych;

3) określa przydatność kopaliny stałej do procesu wzbogacania;

4) ocenia jakość procesu wzbogacania kopalin stałych;

5) posługuje się sprzętem i narzędziami stosowanymi podczas procesu wzbogacania kopalin stałych;

6) użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w procesie wzbogacania kopalin stałych;

7) rozpoznaje zagrożenia wybuchem pyłów i gazów oraz stosuje środki zapobiegawcze;

8) stosuje sposoby zagospodarowania i utylizacji odpadów powstających w procesie wzbogacania kopalin stałych.


3. Prowadzenie procesu zagęszczania, odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów

absolwent:

1) posługuje się sprzętem i narzędziami stosowanymi podczas zagęszczania, odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów;

2) użytkuje maszyny i urządzenia do zagęszczania, odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów;

3) prowadzi proces zagęszczania, odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów;

4) kontroluje parametry techniczne procesu zagęszczania, odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów;

5) ocenia jakość zagęszczania i odwadniania mułów oraz suszenia osadów;

6) rozpoznaje zagrożenia wybuchem pyłów i gazów oraz stosuje środki zapobiegawcze.


4. Prowadzenie procesu oczyszczania wód obiegowych

absolwent:

1) posługuje się sprzętem i narzędziami stosowanymi podczas oczyszczania wód obiegowych;

2) użytkuje maszyny i urządzenia do oczyszczania wód obiegowych;

3) kontroluje parametry techniczne procesu oczyszczania wód obiegowych;

4) rozpoznaje zagrożenia wybuchem pyłów i gazów oraz stosuje środki zapobiegawcze.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności