aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

1. Przygotowywanie materiałów i elementów optycznych do montażu
2. Wykonywanie elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych
3. Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych
4. Naprawianie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych

1. Przygotowywanie materiałów i elementów optycznych do montażu

absolwent:

1) rozpoznaje symbole i oznaczenia materiałów i elementów optycznych stosowanych w sprzęcie optycznym;

2) dobiera materiały konstrukcyjne metalowe, niemetalowe i optyczne do wytwarzania i montażu układów optycznych, optoelektronicznych, sprzętu optycznego i mechanizmów precyzyjnych;

3) dobiera elementy mechanizmów drobnych i precyzyjnych do budowy aparatury i urządzeń optycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

4) dobiera elementy do budowy sprzętu optycznego i optoelektronicznego na podstawie dokumentacji technicznej;

5) stosuje dokumentację techniczną i normy jakości w procesie kontroli materiałów i elementów optycznych;

6) dobiera przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów parametrów geometrycznych i optycznych materiałów;

7) wykonuje pomiary parametrów geometrycznych i optycznych materiałów.


2. Wykonywanie elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją technologiczną elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych;

2) określa rodzaje i przeznaczenie elementów mechanizmów drobnych i precyzyjnych;

3) określa rodzaje i przeznaczenie elementów elektrycznych i elektronicznych;

4) dobiera narzędzia do wykonania elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych;

5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania pomiarów warsztatowych elementów optycznych i mechanicznych;

6) stosuje wartości odchyłek tolerancji i pasowań oraz kształtu i położenia wymaganych w procesie wytwarzania elementów optycznych;

7) stosuje metale żelazne i nieżelazne oraz ich stopy, tworzywa sztuczne, szkła optyczne, materiały ceramiczne, materiały uszczelniające, szlifierskie i eksploatacyjne w procesie wytwarzania, naprawach, montażu i konserwacji sprzętu optycznego, optyczno-elektronicznego i urządzeń laserowych;

8) wykonuje operacje: piłowania, wiercenia, gwintowania, cięcia, przecinania, wycinania, ścinania, gięcia, prostowania, nitowania, lutowania, klejenia, szlifowania, docierania, skrobania, polerowania, wytaczania otworów, toczenia i frezowania oraz zawijania elementów optycznych;

9) wykonuje pomiary warsztatowe wykonanych elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych.


3. Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych

absolwent:

1) posługuje się schematami montażu układów, przyrządów optycznych i mechanizmów precyzyjnych;

2) dobiera elementy mechaniczne i optyczne układów i przyrządów optycznych do montażu na podstawie dokumentacji;

3) dobiera elementy elektroniczne do montażu urządzeń optycznych i optoelektronicznych na podstawie dokumentacji;

4) dobiera elementy precyzyjne do montażu urządzeń optycznych i aparatury optycznej na podstawie dokumentacji;

5) przestrzega zasad i stosuje formy organizacyjne montażu zespołów, przyrządów i aparatów optycznych;

6) posługuje się narzędziami podczas montażu i demontażu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami eksploatacji;

7) łączy elementy lub części w podzespoły, zespoły lub w gotowe przyrządy i aparaty optyczne;

8) uruchamia i sprawdza działanie przyrządów i aparatów optycznych po montażu zgodnie z dokumentacją;

9) użytkuje maszyny i urządzenia podczas montażu zgodnie z instrukcją obsługi;

10) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń optycznych po montażu.


4. Naprawianie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych

absolwent:

1) stosuje dokumentację techniczną i serwisową naprawianych elementów układów i przyrządów optycznych;

2) dobiera narzędzia do justowania i ustawiania układów i przyrządów optycznych;

3) dobiera przyrządy kontrolno-pomiarowe do wykonania pomiarów optycznych układów i przyrządów optycznych;

4) wykonuje pomiary optyczne podczas napraw układów i przyrządów optycznych;

5) demontuje elementy układów i przyrządów optycznych, optoelektronicznych oraz aparatury i przyrządów optyczno-pomiarowych do przeprowadzenia naprawy;

6) posługuje się narzędziami precyzyjnymi podczas naprawy układów i przyrządów optycznych;

7) weryfikuje oraz określa stopień zużycia elementów, części układów, przyrządów i aparatury optyczno-pomiarowej po wykonaniu demontażu;

8) dobiera elementy i części do wykonania naprawy przyrządów optycznych;

9) sprawdza działanie elementów układów i przyrządów optycznych po naprawie.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności