aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.15. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 750
słowo kluczowe:

1. Montaż i naprawa mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych
2. Montaż i naprawa przyrządów pomiarowych
3. Montaż i naprawa napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych

1. Montaż i naprawa mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych

absolwent:

1) rozróżnia mechanizmy maszyn i urządzeń precyzyjnych oraz rozpoznaje ich parametry, symbole i schematy;

2) sprawdza działanie elementów mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;

3) dobiera narzędzia do montażu, naprawy i regulacji mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;

4) dobiera przyrządy pomiarowe do pomiarów podczas montażu, naprawy i regulacji mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;

5) określa sposób montażu mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;

6) wykonuje montaż mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;

7) wykonuje prace związane z uruchomieniem maszyn i urządzeń precyzyjnych;

8) wykonuje regulację mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;

9) wykonuje konserwację mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;

10) określa sposób napraw mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;

11) wykonuje naprawy mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych.


2. Montaż i naprawa przyrządów pomiarowych

absolwent:

1) rozróżnia mechanizmy precyzyjne przyrządów pomiarowych oraz rozpoznaje ich parametry, symbole i schematy;

2) sprawdza działanie mechanizmów przyrządów pomiarowych;

3) dobiera narzędzia do montażu, naprawy i regulacji przyrządów pomiarowych;

4) dobiera przyrządy pomiarowe do pomiarów podczas montażu, naprawy i regulacji przyrządów pomiarowych;

5) określa sposób montażu mechanizmów przyrządów pomiarowych;

6) wykonuje montaż mechanizmów przyrządów pomiarowych;

7) reguluje przyrządy pomiarowe;

8) wykonuje konserwację przyrządów pomiarowych;

9) określa sposób napraw mechanizmów przyrządów pomiarowych;

10) wykonuje naprawy mechanizmów przyrządów pomiarowych.


3. Montaż i naprawa napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych

absolwent:

1) rozróżnia elementy mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych oraz rozpoznaje ich parametry, symbole i schematy;

2) sprawdza działanie napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;

3) dobiera narzędzia do montażu, naprawy i regulacji mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;

4) dobiera przyrządy pomiarowe do pomiarów podczas montażu, naprawy i regulacji mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;

5) określa sposób montażu mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;

6) wykonuje montaż mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;

7) wykonuje ustawienie parametrów zasilania napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;

8) wykonuje regulację napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;

9) wykonuje konserwację mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;

10) określa sposób napraw mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;

11) wykonuje naprawy mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności