aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

1. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych
2. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych
3. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
4. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych
5. Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych

absolwent:

1) rozpoznaje rodzaje ujęć wody;

2) rozpoznaje rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych;

3) rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowych oraz technologie ich wykonania;

4) rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych oraz określa ich funkcje;

5) posługuje się dokumentacją projektową sieci wodociągowych;

6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci wodociągowych;

7) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci wodociągowych;

8) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych;

9) wykonuje roboty ziemne związane z ułożeniem sieci wodociągowych;

10) rozpoznaje armaturę oraz urządzenia sieci i instalacji wodociągowych;

11) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci wodociągowych;

12) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci wodociągowych;

13) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy wodociągowych;

14) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wodociągowych oraz technologie ich wykonania;

15) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji wodociągowych;

16) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wodociągowych;

17) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wodociągowych;

18) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wodociągowych;

19) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych;

20) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji

wodociągowych;

21) wykonuje izolację termiczną instalacji wodociągowych;

22) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji

wodociągowych.


2. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych

absolwent:

1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania;

2) rozpoznaje obiekty sieci kanalizacyjnych oraz określa ich funkcje;

3) posługuje się dokumentacją projektową sieci kanalizacyjnych;

4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci kanalizacyjnych;

5) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych;

6) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci kanalizacyjnych;

7) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnych;

8) rozpoznaje uzbrojenie i urządzenia sieci i instalacji kanalizacyjnych;

9) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci kanalizacyjnych;

10) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci kanalizacyjnych;

11) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy kanalizacyjnych;

12) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonania;

13) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji kanalizacyjnych;

14) posługuje się dokumentacją projektową instalacji kanalizacyjnych;

15) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji kanalizacyjnych;

16) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji kanalizacyjnych;

17) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji kanalizacyjnych;

18) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji

kanalizacyjnych;

19) wykonuje zabezpieczenia akustyczne instalacji kanalizacyjnej;

20) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji kanalizacyjnych.


3. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

absolwent:

1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci gazowych oraz technologie ich wykonania;

2) rozpoznaje obiekty sieci gazowych oraz określa ich funkcje;

3) posługuje się dokumentacją projektową sieci gazowych;

4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci gazowych;

5) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci gazowych;

6) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;

7) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci gazowych;

8) rozpoznaje materiały, uzbrojenie i urządzenia sieci i instalacji gazowych;

9) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci gazowych;

10) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci gazowych;

11) wykonuje prace związane z budową i eksploatacją przyłączy gazowych;

12) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonania;

13) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowych;

14) określa warunki techniczne dotyczące montażu urządzeń gazowych i odprowadzania spalin;

15) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych;

16) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji gazowych;

17) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji gazowych;

18) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji gazowych;

19) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji gazowych;

20) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych;

21) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji gazowych.


4. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych

absolwent:

1) rozpoznaje rodzaje i układy sieci ciepłowniczych oraz technologie ich wykonania;

2) charakteryzuje źródła energii;

3) rozpoznaje obiekty sieci ciepłowniczych oraz określa ich funkcje;

4) posługuje się dokumentacją projektową sieci ciepłowniczych;

5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy i remontu sieci ciepłowniczych;

6) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem sieci ciepłowniczych;

7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych;

8) wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych;

9) rozpoznaje uzbrojenie i urządzenia sieci ciepłowniczych oraz instalacji

grzewczych;

10) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci

ciepłowniczych;

11) wykonuje prace związane z budową węzłów ciepłowniczych;

12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne sieci oraz węzłów

ciepłowniczych;

13) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci oraz węzłów ciepłowniczych;

14) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji grzewczych oraz technologie ich

wykonania;

15) określa warunki montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji grzewczych;

16) określa warunki techniczne dotyczące pomieszczeń kotłowni;

17) posługuje się dokumentacją projektową instalacji grzewczych;

18) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji grzewczych;

19) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji grzewczych;

20) zabezpiecza miejsca wykonywanych robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych;

21) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji grzewczych;

22) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne instalacji grzewczych;

23) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją instalacji grzewczych.


5. Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

absolwent:

1) określa parametry powietrza wymagane w pomieszczeniach;

2) określa sposoby wentylacji obiektów budowlanych, pomieszczeń i stanowisk roboczych;

3) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz technologie ich wykonania;

4) określa warunki montażu uzbrojenia oraz urządzeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

5) posługuje się dokumentacją projektową instalacji wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych;

6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

7) planuje kolejność robót związanych z wykonywaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

8) zabezpiecza miejsca wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

9) wykonuje połączenia kanałów, montuje uzbrojenie i urządzenia instalacji

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz montuje odciągi miejscowe;

10) wykonuje izolacje termiczne i akustyczne instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

11) wykonuje prace związane z uruchomieniem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności