aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

1. Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
2. Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich

1. Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych

absolwent:

1) dokonuje klasyfikacji drewna i materiałów drzewnych;

2) posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną;

3) dobiera technologię wytwarzania wyrobów stolarskich;

4) przygotowuje materiały podstawowe i pomocnicze do wykonania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

5) dobiera sposoby obróbki drewna i tworzyw drzewnych;

6) dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonania obróbki drewna i tworzyw drzewnych;

7) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w stolarstwie;

8) wykonuje ręczną i maszynową obróbkę drewna i tworzyw drzewnych;

9) posługuje się przyrządami pomiarowymi i sprawdzianami;

10) wykonuje hydrotermiczną i plastyczną obróbkę drewna;

11) wykonuje elementy konstrukcyjne oraz ich połączenia;

12) stosuje techniki wykańczania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i gotowych wyrobów z drewna;

13) wykonuje klejenie i oklejanie drewna i materiałów drzewnych;

14) stosuje systemy montażu i okuwania wyrobów stolarskich;

15) wykonuje konserwację narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych do wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

16) ocenia jakość wykonania wyrobów stolarskich;

17) wykonuje prace związane z pakowaniem, magazynowaniem oraz transportem elementów, podzespołów i wyrobów gotowych.

2. Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich

absolwent:

1) identyfikuje typy konstrukcji oraz style stosowane w meblarstwie;

2) rozpoznaje wady oraz uszkodzenia materiałów i wyrobów stolarskich;

3) ustala przyczyny uszkodzeń wyrobów oraz określa sposób ich naprawy, renowacji lub konserwacji;

4) kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy i renowacji;

5) ustala zakres napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich;

6) dobiera techniki, materiały i narzędzia do wykonania naprawy, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich;

7) wykonuje naprawę, renowację i konserwację wyrobów stolarskich zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami klientów;

8) ocenia jakość wykonania naprawy, renowacji lub konserwacji wyrobów stolarskich.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności