aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

1. Planowanie procesów technologicznych przetwarzania drewna
2. Monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna

1. Planowanie procesów technologicznych przetwarzania drewna

absolwent:
1) stosuje programy komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
2) określa właściwości oraz jakość materiałów i wyrobów gotowych z drewna i tworzyw drzewnych;
3) dobiera technologie produkcji wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
4) sporządza dokumentację projektową, konstrukcyjną i technologiczną wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
5) steruje procesem suszenia materiałów drzewnych i wyrobów z drewna;
6) prowadzi badania laboratoryjne oraz interpretuje ich wyniki;
7) opracowuje normy przedmiotowe dla wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
8) dobiera materiały, narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonania określonych zadań;
9) dobiera parametry narzędzi do rodzaju obróbki wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
10) ocenia stan techniczny maszyn i narzędzi stosowanych w procesach produkcyjnych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
11) dobiera oprzyrządowanie produkcyjne do wykonania operacji technologicznych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
12) programuje oraz obsługuje maszyny i urządzenia sterowane numerycznie;
13) sporządza schematy przebiegu procesów wytwarzania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
14) projektuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych;
15) określa parametry technologiczne obróbki drewna i tworzyw drzewnych;
16) ustala receptury roztworów klejowych i materiałów malarsko-lakierniczych;
17) sporządza karty technologiczne dotyczące procesów obróbki materiałów oraz montażu wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
18) opracowuje instrukcje dotyczące sposobu wykonania operacji technologicznych;
19) sporządza kalkulację kosztów wykonania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
20) ustala sposób składowania, magazynowania oraz transportu materiałów drzewnych i wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych.

2. Monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna

absolwent:
1) określa stan techniczny oraz zdolności produkcyjne maszyn i urządzeń;
2) kontroluje przebieg procesów technologicznych przetwarzania drewna;
3) ocenia jakość wykonania elementów, podzespołów i wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
4) ocenia zgodność wykonania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych z dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną;
5) kontroluje przestrzeganie norm dotyczących stosowanych materiałów drzewnych oraz wytwarzanych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
6) sporządza ewidencyjną, rozliczeniową i sprawozdawczą dokumentację produkcji.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności