aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

ST.04. Montaż nagrań dźwiękowych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 510
słowo kluczowe:

1. Preprodukcja nagrań dźwiękowych
2. Edytowanie nagrań dźwiękowych

1. Preprodukcja nagrań dźwiękowych
 
absolwent:
1) posługuje się dokumentacją produkcji nagrań dźwiękowych;
2) prowadzi dokumentację prac dotyczących montażu nagrań dźwiękowych;
3) rozróżnia parametry techniczne nagrań i plików dźwiękowych;
4) dobiera i przygotowuje programy do montażu nagrań dźwiękowych.

2. Edytowanie nagrań dźwiękowych

absolwent:
1) dokonuje montażu nagrań dźwiękowych na podstawie dokumentacji;
2) normalizuje pliki dźwiękowe zgodnie z dokumentacją;
3) obsługuje programy do konwersji plików dźwiękowych;
4) dokonuje edycji znaczników w plikach dźwiękowych;
5) sporządza kopie materiałów dźwiękowych na różnych nośnikach;
6) przestrzega zasad archiwizacji materiału dźwiękowego.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności