aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.20. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

1. Montaż i uruchamianie pozabudynkowych sieci szerokopasmowych
2. Utrzymanie w ruchu, konserwacja i naprawa pozabudynkowych sieci szerokopasmowych

1. Montaż i uruchamianie pozabudynkowych sieci szerokopasmowych

absolwent:

1) klasyfikuje media transmisyjne;

2) rozpoznaje konfiguracje i topologie sieci;

3) rozróżnia rodzaje transmisji z podziałem czasowym i częstotliwościowym;

4) charakteryzuje budowę oraz parametry sieci szerokopasmowych dla mediów transmisyjnych;

5) rozróżnia urządzenia, złącza i elementy oraz charakteryzuje ich parametry dla mediów transmisyjnych;

6) montuje urządzenia i elementy dla mediów transmisyjnych;

7) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające;

8) uruchamia sieci pozabudynkowe;

9) dobiera przyrządy i metody pomiaru parametrów pracy dla mediów transmisyjnych;

10) ocenia jakość montażu na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i obowiązujących wymagań.


2. Utrzymanie w ruchu, konserwacja i naprawa pozabudynkowych sieci szerokopasmowych

absolwent:

1) rozróżnia rodzaje transmisji w kanale zwrotnym i dosyłowym;

2) dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;

3) wykonuje pomiary parametrów sieci szerokopasmowych określających jakość transmisji;

4) wykonuje pomiary parametrów dla różnych transmisji;

5) konfiguruje usługi zgodnie z dokumentacją techniczną;

6) reguluje parametry urządzeń sieciowych;

7) monitoruje działanie sieci szerokopasmowych za pomocą standardowych testów;

8) rozpoznaje i lokalizuje uszkodzenia sieci szerokopasmowych;

9) planuje i wykonuje prace konserwacyjne oraz naprawę sieci szerokopasmowych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności