aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.23. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

1. Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
2. Obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

1. Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

absolwent:

1) klasyfikuje pojazdy motocyklowe;

2) charakteryzuje budowę pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów;

3) wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych;

4) posługuje się dokumentacją przyjęcia pojazdu motocyklowego;

5) przyjmuje pojazdy motocyklowe do diagnostyki;

6) dobiera metody diagnostyki pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów;

7) ustala zakres diagnostyki pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów;

8) przygotowuje pojazdy motocyklowe do diagnostyki;

9) stosuje metody, urządzenia, narzędzia i przyrządy do diagnostyki pojazdów motocyklowych;

10) stosuje specjalistyczne programy komputerowe do diagnostyki pojazdów motocyklowych;

11) wykonuje badania diagnostyczne pojazdów motocyklowych;

12) porównuje wyniki badań diagnostycznych pojazdów motocyklowych z wartościami właściwymi;

13) ocenia stan techniczny pojazdów motocyklowych na podstawie badań diagnostycznych;

14) wskazuje przyczyny uszkodzeń oraz nadmiernego zużycia podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych;

15) wypełnia dokumentację diagnostyki pojazdów motocyklowych;

16) przekazuje pojazd motocyklowy po diagnostyce wraz z dokumentacją.


2. Obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

absolwent:

1) kontroluje stan techniczny podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych;

2) lokalizuje uszkodzone lub zużyte podzespoły i zespoły pojazdów motocyklowych;

3) wskazuje czas wykonanej obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych na podstawie norm czasowych;

4) posługuje się dokumentacją serwisową, instrukcjami obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych;

5) dobiera metody, narzędzia, urządzenia i przyrządy do wykonania obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych;

6) wykonuje demontaż i montaż podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych;

7) wykonuje obsługę i naprawę pojazdów motocyklowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi;

8) stosuje części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych;

9) ocenia jakość wykonanej obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych;

10) wypełnia dokumentację obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych;

11) przekazuje pojazd motocyklowy po obsłudze i naprawie wraz z dokumentacją.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności