aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.07. Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową

1. Obsługa oprogramowania udźwiękowiającego i urządzeń brajlowskich
2. Obsługa powiększalników i oprogramowania powiększającego
3. Tworzenie książek mówionych i obsługa elektronicznych urządzeń udźwiękowionych
4. Konfigurowanie systemów i sieci komputerowych

1. Obsługa oprogramowania udźwiękowiającego i urządzeń brajlowskich

absolwent:

1) posługuje się klawiaturą komputera z zastosowaniem metody bezwzrokowej;

2) stosuje zasady obsługi interfejsów graficznych bez urządzeń wskazujących;

3) określa funkcje programów udźwiękowiających komputer;

4) instaluje, konfiguruje i obsługuje oprogramowanie udźwiękowiające komputery i urządzenia mobilne;

5) dobiera syntezatory mowy do określonych zastosowań, instaluje je oraz konfiguruje;

6) weryfikuje poprawność ogłaszania informacji z ekranu;

7) posługuje się pismem punktowym Braille’a;

8) posługuje się systemem operacyjnym i programami użytkowymi (zainstalowanymi na komputerach lub urządzeniach mobilnych) za pomocą oprogramowania udźwiękowiającego i monitora brajlowskiego;

9) określa funkcje notatników brajlowskich;

10) posługuje się notatnikami brajlowskimi;

11) przestrzega zasad przygotowania dokumentów brajlowskich;

12) posługuje się programami komputerowymi do przygotowania wydruku

brajlowskiego;

13) charakteryzuje graficzne i tekstowe drukarki brajlowskie;

14) obsługuje graficzne i tekstowe drukarki brajlowskie;

15) projektuje i przygotowuje stanowisko komputerowe dla użytkownika niewidomego.


2. Obsługa powiększalników i oprogramowania powiększającego

absolwent:

1) określa rodzaje i funkcje powiększalników oraz programów powiększających i powiększająco-udźwiękowiających ekran;

2) instaluje oraz konfiguruje programy powiększające i powiększająco-

-udźwiękowiające ekran;

3) obsługuje system operacyjny i programy użytkowe za pomocą programów powiększających i powiększająco-udźwiękowiających ekran;

4) obsługuje powiększalniki stacjonarne i mobilne;

5) projektuje i przygotowuje stanowisko komputerowe dla użytkownika słabowidzącego.


3. Tworzenie książek mówionych i obsługa elektronicznych urządzeń udźwiękowionych

absolwent:

1) skanuje i rozpoznaje tekst drukowany za pomocą programów do optycznego rozpoznawania znaków (OCR);

2) stosuje programy do przetwarzania plików tekstowych na pliki dźwiękowe;

3) charakteryzuje formaty plików dźwiękowych;

4) nagrywa i edytuje pliki dźwiękowe;

5) rozpoznaje i dobiera formaty plików książek mówionych;

6) obsługuje oprogramowanie i urządzenia do odtwarzania książek mówionych;

7) tworzy książki mówione;

8) obsługuje urządzenia lektorskie;

9) określa rodzaje udźwiękowionych urządzeń elektronicznych codziennego użytku;

10) obsługuje udźwiękowione urządzenia elektroniczne codziennego użytku.


4. Konfigurowanie systemów i sieci komputerowych

absolwent:

1) instaluje system operacyjny z użyciem preinstalacyjnego udźwiękowienia komputera;

2) dobiera elementy zestawu komputerowego do zadanych zastosowań;

3) posługuje się tekstowym i graficznym interfejsem systemów operacyjnych;

4) wykonuje partycjonowanie i formatowanie dysku, dobiera systemy plików do określonych zastosowań;

5) przestrzega zasad bezpieczeństwa systemu komputerowego podłączonego do sieci;

6) zarządza kontami użytkowników i dostępem do zasobów sieciowych;

7) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych, technologie i protokoły sieciowe;

8) konfiguruje interfejsy sieciowe;

9) stosuje urządzenia i oprogramowanie sieciowe.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności