aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.01. Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi

1. Wykonywanie prostych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
2. Wykonywanie prostych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
3. Wykonywanie prostych połączeń materiałów
4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

1. Wykonywanie prostych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

absolwent:

1) stosuje techniki obróbki ręcznej do wykonywania prostych elementów;

2) określa niezbędne wyposażenie ślusarskie stanowiska roboczego;

3) rozpoznaje narzędzia ślusarskie stosowane do obróbki ręcznej;

4) rozpoznaje rodzaje prac ślusarskich wykonywanych na stanowisku roboczym ślusarza;

5) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy i w części ogólnodostępnej obiektu;

6) dobiera narzędzia ślusarskie, pracując w zespole;

7) rozpoznaje narzędzia traserskie i potrafi się nimi posługiwać z zachowaniem zasad BHP;

8) wykonuje proste czynności trasowania na płaszczyźnie;

9) wykonuje proste czynności trasowania przestrzennego;

10) rozpoznaje przyrządy pomiarowe i posługuje się nimi zgodnie z zasadami eksploatacji;

11) wykonuje proste pomiary bezpośrednie elementów i części w oparciu o dokumentację warsztatową;

12) wykonuje proste pomiary elementów i części wzorcami miar w oparciu o dokumentację warsztatową;

13) rozpoznaje narzędzia do cięcia, ścinania i wycinania metali i posługuje się nimi z zachowaniem zasad BHP i eksploatacji;

14) rozpoznaje narzędzia do gięcia i prostowania blach, prętów, elementów z metali i posługuje się nimi z zachowaniem zasad BHP;

15) rozpoznaje narzędzia do piłowania metali i posługuje się nimi z zachowaniem zasad BHP;

16) dobiera metodę do rodzaju prostej obróbki ręcznej;

17) dobiera narzędzia do wykonywania prostej obróbki ręcznej;

18) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prostych prac ślusarskich;

19) wykonuje proste prace z zakresu obróbki ręcznej;

20) ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej.


2. Wykonywanie prostych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

absolwent:

1) stosuje techniki obróbki maszynowej do wykonywania prostych elementów;

2) pozostawia uporządkowane stanowisko pracy przeznaczone do obróbki maszynowej;

3) rozpoznaje rodzaj wykonanej obróbki skrawaniem;

4) rozpoznaje narzędzia i maszyny stosowane do obróbki maszynowej;

5) rozpoznaje elementy budowy obrabiarek uniwersalnych;

6) dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych zespołowo prac ślusarskich;

7) dobiera materiały do wykonania w zespole elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

8) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy;

9) wykonuje proste prace z zakresu obróbki maszynowej z zachowaniem zasad BHP;

10) ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki maszynowej.


3. Wykonywanie prostych połączeń materiałów

absolwent:

1) stosuje techniki wykonywania różnych połączeń materiałów;

2) rozpoznaje techniki łączenia materiałów;

3) dobiera metody łączenia materiałów;

4) rozpoznaje narzędzia i sprzęt do wykonywania prostych połączeń materiałów;

5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania prostych połączeń materiałów;

6) przygotowuje materiały do wykonania ich połączeń;

7) wykonuje proste połączenia materiałów z zachowaniem zasad BHP;

8) ocenia jakość wykonanych połączeń;

9) pozostawia uporządkowane stanowisko pracy.


4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

absolwent:

1) rozpoznaje i rozróżnia dokumentację techniczną maszyn i urządzeń;

2) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;

3) rozpoznaje techniki montażu i demontażu elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

4) ocenia stan techniczny prostych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

5) rozpoznaje techniki i metody konserwacji maszyn i urządzeń;

6) rozpoznaje metody naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

7) rozpoznaje techniki konserwacji elementów maszyn i urządzeń;

8) wykonuje proste czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń z

zachowaniem zasad BHP;

9) wykonuje proste czynności naprawcze narzędzi z zachowaniem zasad BHP;

10) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń z

zachowaniem zasad BHP;

11) wykonuje konserwację prostych narzędzi;

12) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy przeznaczonym do naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

13) ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności