aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.28. Realizacja projektów multimedialnych

1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych
2. Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych

1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych

absolwent:

1) posługuje się oprogramowaniem do przygotowania materiałów cyfrowych;

2) pozyskuje i edytuje materiały graficzne;

3) tworzy obiekty grafiki rastrowej;

4) projektuje obiekty grafiki wektorowej;

5) tworzy obiekty animowane;

6) pozyskuje i edytuje materiały wideo;

7) pozyskuje i edytuje materiały dźwiękowe;

8) pozyskuje i przetwarza obiekty na potrzeby druku 3D;

9) obsługuje skanery i drukarki 3D;

10) kata loguje materiały cyfrowe.


2. Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych

absolwent:

1) dobiera narzędzia do tworzenia projektów multimedialnych;

2) przestrzega zasad tworzenia projektu multimedialnego;

3) tworzy kompozycję graficzną projektu multimedialnego;

4) projektuje prezentacje multimedialne;

5) dokonuje montażu plików graficznych, filmowych i dźwiękowych;

6) stosuje efekty specjalne w projektach multimedialnych;

7) projektuje fotokasty i galerie internetowe;

8) publikuje projekty multimedialne w oparciu o system zarządzania treścią;

9) publikuje projekty multimedialne w mediach cyfrowych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności