aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 580
słowo kluczowe:

1. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt
2. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt
3. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego

1. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt

absolwent:
1) dobiera narzędzia do poskramiania zwierząt;
2) przygotowuje zwierzęta do badań klinicznych;
3) określa znaczenie kliniczne poszczególnych okolic ciała zwierząt;
4) rozróżnia sprzęt i aparaturę diagnostyczną;
5) dobiera metody przeprowadzania badań fizykalnych zwierząt;
6) wykonuje badania fizykalne zwierząt;
7) analizuje wyniki badań fizykalnych zwierząt;
8) wykonuje badania w zakresie diagnostyki obrazowej;
9) wykonuje czynności związane z pobieraniem materiału do badań laboratoryjnych;
10) dobiera metody utrwalania i przechowywania prób do badań laboratoryjnych;
11) stosuje techniki wykonywania badań laboratoryjnych;
12) wykonuje czynności pomocnicze w trakcie sekcyjnego badania zwłok zwierzęcych;
13) posługuje się dokumentacją z zakresu diagnostyki chorób zwierząt.

2. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt

absolwent:
1) ocenia stan zdrowia zwierzęcia w momencie zagrożenia jego życia;
2) rozpoznaje czynniki wywołujące choroby u zwierząt;
3) określa wpływ różnych czynników chorobotwórczych na stan zdrowia zwierząt;
4) określa drogi szerzenia się chorób zwierzęcych i odzwierzęcych;
5) wykonuje czynności mające na celu ratowanie życia zwierząt i zapobieganie powikłaniom;
6) rozpoznaje objawy chorób zwierząt;
7) rozróżnia weterynaryjne produkty lecznicze i przechowuje je zgodnie z obowiązującymi zasadami;
8) stosuje racjonalny sposób żywienia różnych gatunków zwierząt w zależności od stanu ich zdrowia;
9) poskramia i przygotowuje zwierzęta do czynności lekarsko-weterynaryjnych;
10) rozróżnia drogi podawania leków zwierzętom;
11) podaje leki zwierzętom według zaleceń lekarza weterynarii;
12) dobiera i przygotowuje instrumentarium oraz materiały do wykonania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych;
13) dokonuje mycia, sterylizacji i konserwacji narzędzi i sprzętu weterynaryjnego zgodnie z obowiązującymi procedurami;
14) wykonuje czynności pomocnicze podczas weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych, leczniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych;
15) sprawuje opiekę nad zwierzętami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych;
16) dobiera materiały oraz wykonuje opatrunki i okłady u zwierząt;
17) dobiera i wykonuje zabiegi rehabilitacyjne u zwierząt.

3. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego


absolwent:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli i nadzoru weterynaryjnego;
2) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru warunków weterynaryjnych utrzymania zwierząt;
3) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego dotyczące przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji oraz przemieszczania zwierząt;
4) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli zdrowia zwierząt i ochrony ich zdrowia;
5) wykonuje czynności pomocnicze związane z prowadzeniem nadzoru weterynaryjnego dotyczącego bezpieczeństwa pasz i materiałów paszowych;
6) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
7) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego dotyczące bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego;
8) kontroluje warunki dobrostanu zwierząt kierowanych do uboju;
9) wykonuje czynności pomocnicze z zakresu weterynaryjnego badania przedubojowego zwierząt;
10) wykonuje czynności pomocnicze z zakresu weterynaryjnego badania poubojowego


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności