aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.28. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

1. Montaż środków transportu szynowego
2. Eksploatacja środków transportu szynowego

1. Montaż środków transportu szynowego

absolwent:

1) charakteryzuje środki transportu szynowego;

2) charakteryzuje nadwozia i podwozia środków transportu szynowego;

3) charakteryzuje napędy i elementy jezdne wraz z hamulcami środków transportu szynowego;

4) klasyfikuje elementy taboru szynowego: wózków taborowych, zestawów kołowych,

zawieszenia silników trakcyjnych, przekładni, prądnic oświetleniowych oraz przetwornic w wagonach;

5) rozpoznaje przekładnie mechaniczne, przekładnie hydrauliczne i przekładnie elektryczne oraz ich charakterystyki;

6) dobiera materiały do budowy i montażu środków transportu szynowego;

7) dobiera i montuje silniki elektryczne i urządzenia pomocnicze stosowane w taborze szynowym zgodnie z dokumentacją;

8) montuje i reguluje elementy odbiorcze prądu dla taboru szynowego;

9) montuje urządzenia wyposażenia elektrycznego taboru szynowego;

10) montuje urządzenia pneumatyczne i hydrauliczne taboru szynowego;

11) wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i mechanizmach środków transportu szynowego.


2. Eksploatacja środków transportu szynowego

absolwent:

1) eksploatuje elementy taboru szynowego: wózki i zestawy kołowe, silniki trakcyjne, przekładnie, prądnice oświetleniowe oraz przetwornice w wagonach;

2) obsługuje urządzenia sprzęgowe i zderzne oraz ich połączenia elektryczne;

3) obsługuje i naprawia urządzenia grzejne, wentylacyjne i klimatyzacyjne taboru szynowego;

4) sprawdza, reguluje i naprawia urządzenia elektryczne w obwodach pomocniczych pojazdów kolejowych;

5) posługuje się technologią cyfrową w diagnostyce i obsłudze pojazdów kolejowych, tramwajów i metra;

6) lokalizuje i usuwa usterki w zespołach i podzespołach automatyki taboru szynowego;

7) wymienia i regeneruje podzespoły taboru szynowego;

8) analizuje schematy ideowe i montażowe obwodów elektrycznych, maszyn i urządzeń w taborze szynowym;

9) obsługuje urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w taborze szynowym;

10) dokonuje oględzin i prowadzi badania techniczne urządzeń i podzespołów taboru szynowego;

11) wykonuje pomiary dopuszczalnego zużycia części i elementów ruchomych w taborze szynowym;

12) diagnozuje stan techniczny pojazdu kolejowego, tramwaju i metra;

13) przygotowuje pojazdy kolejowe do ruchu;

14) dobiera pojazdy kolejowe do realizacji zadań przewozowych;

15) sporządza plan pracy pojazdów kolejowych oraz plan ich obsługi;

16) wykorzystuje charakterystyki prędkości i sił pociągowych pojazdów do obliczeń trakcyjnych;

17) oblicza dopuszczalną masę pojazdów kolejowych w składzie pociągów;

18) obsługuje systemy lokalizacji pojazdów trakcyjnych;

19) przestrzega procedur postępowania w wypadkach i wydarzeniach kolejowych taboru szynowego;

20) prowadzi dokumentację eksploatacji środków transportu szynowego.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności