aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

1. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych
2. Konfigurowanie teleinformatycznych urządzeń sieciowych
3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych
4. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych
5. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie głosowych urządzeń abonenckich

1. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych

absolwent:

1) charakteryzuje proces uruchamiania komputera oraz konfiguruje podstawowy system wejścia-wyjścia (BIOS) oraz interfejs pomiędzy systemem operacyjnym a oprogramowaniem wbudowanym w urządzenie (UEFI);

2) instaluje, konfiguruje oraz aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje na stacjach roboczych;

3) instaluje i aktualizuje sterowniki urządzeń peryferyjnych;

4) opisuje i analizuje klasy adresów logicznej adresacji hostów w Internecie (IP) i konfiguruje interfejsy sieciowe;

5) tworzy i instaluje proste programy wsadowe;

6) dobiera zabezpieczenia systemów operacyjnych;

7) stosuje narzędzia informatyczne do gromadzenia, porządkowania i prezentacji danych;

8) wykonuje kopie bezpieczeństwa danych;

9) zabezpiecza systemy komputerowe przed oprogramowaniem złośliwym, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.


2. Konfigurowanie teleinformatycznych urządzeń sieciowych

absolwent:

1) uruchamia i konfiguruje przełączniki sieci komputerowych;

2) konfiguruje wirtualne sieci lokalne (VLAN) w sieciach komputerowych;

3) konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa;

4) konfiguruje urządzenia dostępu do bezprzewodowej lokalnej sieci komputerowej;

5) konfiguruje urządzenia telefonii internetowej (VoIP) umożliwiające transmisje głosu przez sieci komputerowe;

6) dokonuje analizy protokołów sieciowych, wykorzystując interaktywne aplikacje czasu rzeczywistego;

7) definiuje i konfiguruje usługi teleinformatyczne w obrębie sieci lokalnej;

8) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych w sieciach lokalnych;

9) charakteryzuje algorytmy oraz protokoły routingu;

10) konfiguruje routing statyczny i dynamiczny dla otwartych protokołów bram wewnętrznych (RIP) i trasowania typu stanu łącza (OSPF);

11) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teleinformatyczne.


3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych

absolwent:

1) wyjaśnia zjawiska związane z przesyłaniem sygnałów;

2) rozpoznaje parametry jednostkowe linii długiej;

3) rozpoznaje i opisuje metody kodowania transmisyjnego i zabezpieczającego oraz techniki modulacji;

4) wyjaśnia zasadę działania przetworników A/C i C/A;

5) rozróżnia rodzaje przetworników i określa ich zastosowania;

6) rozróżnia rodzaje sygnałów na podstawie opisu, przebiegów czasowych i wyników pomiarów;

7) dobiera urządzenia i parametry konfiguracyjne dostępowych systemów transmisyjnych w zależności od specyfikacji zastosowania;

8) uruchamia i konfiguruje modemy dostępowe;

9) posługuje się terminologią dotyczącą instalacji, uruchamiania oraz utrzymania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych;

10) wyjaśnia zasadę działania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych na podstawie ich schematów;

11) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia dostępowe systemów transmisyjnych;

12) montuje i demontuje podzespoły i urządzenia transmisyjne;

13) uruchamia urządzenia i systemy transmisyjne;

14) dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;

15) wykonuje pomiary i testy urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych oraz interpretuje wyniki pomiarów;

16) sprawdza i interpretuje alarmy w urządzeniach transmisyjnych;

17) analizuje działanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych na podstawie wyników testów i pomiarów.


4. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych

absolwent:

1) klasyfikuje oraz charakteryzuje budowę i parametry mediów transmisyjnych;

2) rozpoznaje elementy osprzętu światłowodowego na podstawie wyglądu, parametrów katalogowych oraz symboli graficznych;

3) dobiera narzędzia i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;

4) montuje okablowanie strukturalne;

5) montuje złącza kablowe, przełącznice i elementy okablowania urządzeń teleinformatycznych;

6) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;

7) dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;

8) dobiera przyrządy i metody pomiaru parametrów transmisyjnych światłowodów;

9) mierzy parametry światłowodów metodą transmisyjną oraz metodą rozproszenia wstecznego;

10) ocenia poprawność uzyskanych wyników pomiarów na podstawie norm technicznych;

11) charakteryzuje parametry anten;

12) montuje i uruchamia instalacje antenowe;

13) charakteryzuje techniki zwielokrotniania w teletransmisyjnych systemach cyfrowych;

14) rozróżnia synchroniczne systemy cyfrowe hierarchii europejskiej i amerykańskiej na podstawie opisów i oznaczeń;

15) oblicza przepływności podstawowych struktur synchronicznych systemów cyfrowych;

16) charakteryzuje techniki synchronizacji w systemach cyfrowych;

17) rozróżnia rodzaje sieci optycznych na podstawie opisu i schematów blokowych;

18) rozpoznaje konfiguracje i topologie sieci optycznych;

19) charakteryzuje struktury sieci teleinformatycznej z komutacją w warstwie optycznej;

20) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teletransmisyjne;

21) lokalizuje uszkodzenia w traktach transmisyjnych.


5. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie głosowych urządzeń abonenckich

absolwent:

1) określa podstawowe funkcje serwerów telekomunikacyjnych;

2) określa funkcje podstawowych bloków funkcjonalnych serwerów telekomunikacyjnych;

3) dobiera i identyfikuje parametry urządzeń abonenckich;

4) rozpoznaje sygnały w łączu abonenckim;

5) wykonuje pomiary łącza abonenckiego;

6) rozróżnia technologie sieciowe z komutacją pakietów i komórek;

7) uruchamia serwery telekomunikacyjne i administruje nimi;

8) instaluje i konfiguruje aparaty telefoniczne;

9) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia abonenckie;

10) ocenia jakość działania cyfrowych urządzeń abonenckich na podstawie wyników testów;

11) określa rodzaje i typy protokołów do zestawiania połączeń głosowych;

12) charakteryzuje procesy zestawiania i rozłączania połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych i mobilnych;

13) wykonuje i uruchamia telefoniczne sieci abonenckie;

14) dodaje abonentów do cyfrowej sieci telekomunikacyjnej;

15) charakteryzuje usługi oferowane w cyfrowych sieciach telekomunikacyjnych;

16) dodaje i usuwa usługi dla nowych użytkowników i modyfikuje funkcjonujące usługi;

17) dokonuje analizy raportów ruchowych;

18) lokalizuje i wymienia uszkodzone podzespoły cyfrowej centrali telefonicznej na podstawie alarmów i wyników testu;

19) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w liniach abonenckich na podstawie pomiarów i wyników testów.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności