aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 550

1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych oraz pomiary sygnałów i parametrów urządzeń
2. Konserwacja i naprawa instalacji oraz urządzeń elektronicznych

1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych oraz pomiary sygnałów i parametrów urządzeń

absolwent:

1) rozpoznaje urządzenia elektroniczne;

2) określa funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych;

3) określa zadania bloków funkcjonalnych w urządzeniach elektronicznych na podstawie analizy schematów blokowych;

4) posługuje się pojęciami i zagadnieniami z zakresu optoelektroniki i techniki światłowodowej;

5) określa zastosowania elementów optoelektronicznych;

6) opisuje technologie i systemy transmisji światłowodowej;

7) rozróżnia standardy transmisji bezprzewodowych;

8) przestrzega zasad łączenia urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania;

9) dobiera urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy;

10) określa funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych;

11) programuje urządzenia elektroniczne;

12) uruchamia urządzenia elektroniczne;

13) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów sygnałów i urządzeń

elektronicznych;

14) wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych;

15) wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektronicznych oraz ich elementów;

16) reguluje urządzenia elektroniczne;

17) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych.


2. Konserwacja i naprawa instalacji oraz urządzeń elektronicznych

absolwent:

1) określa wpływ czynników zewnętrznych na pracę instalacji i urządzeń elektronicznych;

2) wykonuje pomiary diagnostyczne sygnałów elektrycznych w urządzeniach elektronicznych zgodnie z dokumentacją;

3) kontroluje poprawność działania instalacji i urządzeń elektronicznych na podstawie obserwacji ich pracy oraz wyników pomiarów;

4) ocenia stan techniczny instalacji i urządzeń elektronicznych;

5) określa czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji i urządzeń elektronicznych;

6) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji i urządzeń elektronicznych;

7) lokalizuje uszkodzenia instalacji i urządzeń elektronicznych;

8) określa rodzaj i zakres napraw instalacji i urządzeń elektronicznych;

9) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw instalacji i urządzeń elektronicznych;

10) dobiera części i podzespoły do naprawy instalacji i urządzeń elektronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń;

11) dokonuje wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów instalacji oraz urządzeń elektronicznych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności