aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 390

1. Przeglądy i konserwacja instalacji automatyki
2. Diagnostyka i naprawa instalacji automatyki

1. Przeglądy i konserwacja instalacji automatyki

absolwent:

1) określa zakres czynności obejmujących okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji;

2) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji na podstawie dokumentacji technicznej;

3) wykonuje pomiary parametrów instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami;

4) przeprowadza testy urządzeń i instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej;

5) odczytuje i analizuje informacje diagnostyczne;

6) ocenia stan techniczny urządzeń i instalacji automatyki;

7) wprowadza korekty w ustawieniach urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej, wykonanych pomiarów i obserwacji;

8) przeprowadza konserwację instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną;

9) prowadzi bieżącą dokumentację przeglądów i konserwacji.


2. Diagnostyka i naprawa instalacji automatyki

absolwent:

1) korzysta z dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji;

2) dobiera metody i przyrządy do pomiaru standardowych sygnałów sterujących w instalacjach;

3) wykonuje pomiary sygnałów sterujących w instalacjach;

4) ocenia stan techniczny urządzeń i instalacji na podstawie wykonanych pomiarów i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej;

5) lokalizuje uszkodzenia instalacji;

6) określa rodzaj i zakres napraw instalacji;

7) dobiera narzędzia do wykonania napraw instalacji;

8) dobiera podzespoły do napraw instalacji;

9) wymienia uszkodzone urządzenia w obwodach automatyki;

10) sprawdza poprawność działania instalacji;

11) prowadzi bieżącą dokumentację napraw.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności