aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MS.02. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 800
słowo kluczowe:

1. Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie ortez i protez
2. Wykonywanie obuwia ortopedycznego
3. Dobieranie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
4. Eksploatowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

1. Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie ortez i protez

absolwent:
1) nawiązuje kontakt z pacjentem, jego rodziną, środowiskiem zawodowym i społecznym;
2) przeprowadza badanie podmiotowe wraz z oceną stanu funkcjonalnego pacjenta;
3) posługuje się dokumentację medyczną w celu opracowania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego;
4) projektuje ortezy i protezy w zależności od ich funkcji i przeznaczenia;
5) dobiera metody wykonania miary i negatywu ortez i protez;
6) sporządza dokumentację eksploatacyjną, technologiczną, ewidencyjną i materiałową na każdym etapie pracy;
7) wykonuje miary i negatywy ortez i protez;
8) dobiera metody wykonania pozytywu i wykonuje pozytywy ortez i protez;
9) przygotowuje ortezy i protezy w zależności od rodzaju dysfunkcji, wieku pacjenta oraz od zastosowanego materiału i półfabrykatów;
10) dobiera oprzyrządowanie do wykonywania zaprojektowanych ortez i protez;
11) dobiera proces technologiczny wykonania ortez i protez;
12) stosuje metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych podczas wykonywania ortez i protez;
13) przymierza i wydaje wykonane ortezy i protezy;
14) ocenia jakość wykonania ortez i protez w fazie do przymiarki, jak również przygotowanej do odbioru;
15) przeprowadza instruktaż użytkowania ortez i protez;
16) współuczestniczy we wczesnym usprawnianiu narządu ruchu pacjenta z ortezą i protezą.

2. Wykonywanie obuwia ortopedycznego

absolwent:
1) nawiązuje kontakt z pacjentem, jego rodziną, środowiskiem zawodowym i społecznym;
2) przeprowadza badanie podmiotowe oraz ocenia stan funkcjonalny pacjenta w celu zaprojektowania lub doboru obuwia ortopedycznego;
3) sporządza dokumentację eksploatacyjną, technologiczną, ewidencyjną i materiałową na każdym etapie procesu pracy;
4) przeprowadza pomiary antropometryczne stopy;
5) dobiera obuwie ortopedyczne w zależności od rodzaju schorzenia lub rodzaju niepełnosprawności;
6) opracowuje projekt obuwia ortopedycznego w zależności od jego przeznaczenia;
7) dobiera metody wykonania miary i negatywy obuwia ortopedycznego;
8) wykonuje miary i negatywy obuwia ortopedycznego;
9) wykonuje kopyta lub pozytywy obuwia ortopedycznego;
10) dobiera proces technologiczny, oprzyrządowanie i materiały do wykonania obuwia ortopedycznego;
11) wykonuje obuwie ortopedyczne z dobranych materiałów;
12) ocenia jakość wykonanego obuwia ortopedycznego w kolejnych fazach wykonania;
13) przymierza i wydaje wykonane obuwie ortopedyczne.

3. Dobieranie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

absolwent:
1) przeprowadza badanie podmiotowe oraz ocenia stan funkcjonalny pacjenta;
2) dobiera przedmioty ortopedyczne (z wyłączeniem ortez i protez) i środki pomocnicze w zależności od rodzaju schorzenia, wieku pacjenta oraz jego indywidualnych potrzeb;
3) dobiera przedmioty ortopedyczne (z wyłączeniem ortez i protez) i środki pomocnicze z uwzględnieniem biomechaniki ortopedycznej;
4) ocenia funkcjonalność dobranego przedmiotu ortopedycznego (z wyłączeniem ortez i protez) i środka pomocniczego;
5) przymierza i wydaje przedmioty ortopedyczne (z wyłączeniem ortez i protez) i środki

4. Eksploatowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

absolwent:
1) przeprowadza instruktaż użytkowania i obsługi przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
2) dokonuje okresowych przeglądów przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
3) naprawia przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
4) modernizuje standardowe konstrukcje przedmiotów ortopedycznych, dostosowując do indywidualnych potrzeb pacjenta;
5) współpracuje w zespole interdyscyplinarnym;
6) przygotowuje dokumentację eksploatacyjną przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności