aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 170

1. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
2. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych
3. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

absolwent:

1) ustala zakres prac eksploatacyjnych;

2) dobiera metody eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) przestrzega zasad obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) określa zasady instalacji oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;

5) posługuje się oprogramowaniem do programowania, wizualizacji i symulacji procesów;

6) uruchamia sieci komunikacyjne w systemach mechatronicznych;

7) nastawia parametry procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

8) nastawia parametry układów napędowych;

9) posługuje się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych;

10) ocenia stan techniczny urządzeń i systemów mechatronicznych;

11) lokalizuje uszkodzenia urządzeń i systemów mechatronicznych;

12) dobiera narzędzia do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych;

13) dobiera części, podzespoły do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej;

14) wymienia uszkodzone elementy, podzespoły urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną.


2. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych

absolwent:

1) stosuje zasady rysowania schematów układów mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) stosuje zasady rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) stosuje zasady rysowania schematów układów pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) sporządza dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM;

5) opracowuje dokumentację montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

6) opracowuje dokumentację eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.


3. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

absolwent:

1) interpretuje instrukcje w językach programowania stosowanych w układach sterowania;

2) przestrzega zasad tworzenia programów do programowania urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;

3) interpretuje programy napisane w językach programowania dla urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania;

4) modyfikuje program do sterowania urządzeniami mechatronicznymi na podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego;

5) posługuje się oprogramowaniem do programowania urządzeń mechatronicznych;

6) testuje działanie programów dla urządzeń mechatronicznych;

7) sprawdza parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych;

8) zmienia parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności