aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.32. Organizacja transportu

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 640

1. Planowanie i organizowanie procesów transportowych
2. Planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych
3. Dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych

1. Planowanie i organizowanie procesów transportowych  

absolwent:
1)  rozróżnia rodzaje gałęzi transportowych;
2)  rozróżnia infrastrukturę transportową;
3)  stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji usługi przewozu i obrotu handlowego;
4)  dobiera proces transportowy do warunków zlecenia;
5)  sporządza plan przebiegu procesu transportowego;
6)  opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;
7)  stosuje  międzynarodowe  standardy  identyfikacji,  monitorowania  i  rejestrowania ładunków i wymiany danych;
8)  ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych;
9)  rozróżnia rodzaje usług transportowych;
10)  stosuje  przepisy  prawa  dotyczące  korzystania  ze  środków  technicznych  w procesach transportowych;
11)  dobiera środki techniczne i technologie do wykonania usługi.


2. Planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych 

absolwent:
1)  charakteryzuje funkcjonowanie rynku transportowo-spedycyjnego;
2)  rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;
3)  rozróżnia rodzaje jednostek ładunkowych;
4)  formuje jednostki ładunkowe;
5)  dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;
6)  przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;
7)  dobiera rodzaj, zakres i technologię czynności manipulacyjnych;
8)  opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;
9)  dobiera sposób zabezpieczania ładunku;
10)  wybiera rodzaj i zakres ubezpieczenia ładunku;
11)  stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych.


3. Dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych

absolwent:
1)  sporządza  i  gromadzi  dokumentację  środków  technicznych  w  języku  polskim  i języku obcym;
2)  stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji transportowo-spedycyjnej;
3)  sporządza  dokumenty  spedycyjno-transportowe  w  języku  polskim  i  języku angielskim;
4)  stosuje przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności cywilnej przewoźnika;
5)  przestrzega zasad obiegu dokumentów towarzyszących spedycji.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności