aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

MG.29. Wykonywanie robót szkutniczych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 600
słowo kluczowe:

1. Wykonywanie elementów łodzi i jachtów
2. Montowanie wyposażenia łodzi i jachtów
3. Wykonywanie prac remontowych łodzi i jachtów

1. Wykonywanie elementów łodzi i jachtów

absolwent:

1) wykonuje pomiary międzyoperacyjne i końcowe wykonanych elementów;

2) analizuje dokumentację wykonawczą;

3) dobiera materiały stosowane do produkcji elementów łodzi i jachtów;

4) dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania elementów łodzi i jachtów;

5) stosuje szczególne zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania prac z zastosowaniem materiałów do produkcji laminatów;

6) wykonuje i przygotowuje modele oraz formy do produkcji elementów łodzi i jachtów;

7) przygotowuje materiały do produkcji kadłubów i elementów wyposażenia;

8) obsługuje maszyny, urządzenia i posługuje się narzędziami do wykonywania elementów łodzi i jachtów;

9) wykonuje klejenie elementów z drewna litego, tworzyw drzewnych i tworzyw sztucznych oraz ich laminowanie;

10) ocenia stan techniczny elementów łodzi i jachtów;

11) wykonuje operacje korygujące wytworzonych elementów;

12) montuje elementy konstrukcyjne zgodnie z dokumentacją wykonawczą;

13) wykonuje wstępną konserwację łodzi i jachtów.


2. Montowanie wyposażenia łodzi i jachtów

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją techniczną podczas montażu wyposażenia łodzi i jachtów;

2) identyfikuje elementy instalacji łodzi i jachtów;

3) określa funkcje poszczególnych instalacji na łodziach i jachtach;

4) mocuje elementy instalacji w łodziach i jachtach;

5) montuje elementy napędowe, sterujące i stabilizujące;

6) kompletuje na podstawie dokumentacji osprzęt pokładowy i żaglowy;

7) montuje osprzęt pokładowy, żaglowy i elementy wyposażenia łodzi i jachtu;

8) prowadzi dokumentację przebiegu montażu wyposażenia;

9) przeprowadza weryfikację wyposażenia jachtów i łodzi;

10) współpracuje ze specjalistami przy montażu wyposażenia.


3. Wykonywanie prac remontowych łodzi i jachtów

absolwent:

1) ocenia stan techniczny elementów łodzi i jachtów;

2) określa zakres koniecznych prac konserwacyjno-naprawczych;

3) wskazuje sposoby naprawy elementów;

4) dobiera materiały, urządzenia i narzędzia w celu dokonania prac konserwacyjno- -naprawczych;

5) konserwuje elementy łodzi i jachtów;

6) wykonuje naprawy uszkodzonych elementów łodzi i jachtów;

7) wykonuje warstwy przeciwporostowe i antyosmozowe na kadłubie;

8) maluje kadłuby i elementy wyposażenia łodzi i jachtów;

9) diagnozuje stan osprzętu pokładowego, żaglowego i wyposażenia;

10) wymienia niesprawny osprzęt pokładowy, żaglowy i wyposażenie;

11) identyfikuje zagrożenia w czasie prac remontowych i przeciwdziała im.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności