aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.27. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

1. Organizowanie i wykonywanie renowacji tynków
2. Organizowanie i wykonywanie renowacji powłok malarskich
3. Organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych
4. Organizowanie i wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych

1. Organizowanie i wykonywanie renowacji tynków

absolwent:

1) rozpoznaje rodzaje tynków;

2) ocenia stan zachowania tynków na podstawie dokumentacji technicznej;

3) dobiera technologię renowacji tynków;

4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do renowacji tynków;

5) określa stopień zanieczyszczeń tynków;

6) wykonuje oczyszczanie tynków;

7) dobiera i przygotowuje podłoża pod tynki;

8) wykonuje uzupełnienia ubytków tynku;

9) wykonuje tynki;

10) dokonuje impregnacji tynków.


2. Organizowanie i wykonywanie renowacji powłok malarskich

absolwent:

1) rozpoznaje rodzaje powłok malarskich;

2) ocenia stan zachowania powłok malarskich na podstawie dokumentacji technicznej;

3) dobiera technologię renowacji powłok malarskich;

4) dobiera rodzaje farb i materiałów pomocniczych do renowacji powłok malarskich;

5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do renowacji powłok malarskich;

6) określa stopień zanieczyszczeń powłok malarskich;

7) wykonuje oczyszczanie powierzchni powłok malarskich;

8) przygotowuje podłoża do renowacji powłok malarskich;

9) przygotowuje farby i materiały pomocnicze do wykonania renowacji powłok malarskich;

10) wykonuje renowację i impregnację powłok malarskich.


3. Organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych

absolwent:

1) ocenia stan zachowania murów nieotynkowanych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) dobiera technologię renowacji murów nieotynkowanych;

3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania prac renowatorskich;

4) określa stopień zanieczyszczeń murów nieotynkowanych;

5) oczyszcza powierzchnię murów nieotynkowanych;

6) dobiera sposób wiązania cegieł i kamieni;

7) wykonuje renowację murów nieotynkowanych;

8) wykonuje wzmocnienia murów nieotynkowanych;

9) uzupełnia ubytki murów nieotynkowanych;

10) wykonuje spoinowanie i impregnację murów nieotynkowanych.


4. Organizowanie i wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych

absolwent:

1) ocenia stan zachowania okładzin ceramicznych i kamiennych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) dobiera technologię renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;

3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;

4) określa stopień zanieczyszczeń okładzin ceramicznych i kamiennych;

5) wykonuje oczyszczanie okładzin ceramicznych i kamiennych;

6) przygotowuje podłoże do renowacji i montażu okładzin ceramicznych i kamiennych;

7) dokonuje renowacji i montażu okładzin ceramicznych i kamiennych;

8) uzupełnia ubytki okładzin ceramicznych i kamiennych;

9) wykonuje spoinowanie i impregnację okładzin ceramicznych i kamiennych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności