aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.04. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

1. Montaż podzespołów i zespołów mechanicznych maszyn i urządzeń elektrycznych
2. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
3. Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

1. Montaż podzespołów i zespołów mechanicznych maszyn i urządzeń elektrycznych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń elektrycznych;

2) rozróżnia części maszyn i urządzeń elektrycznych;

3) sporządza szkice części maszyn, stosując zasady rysunku technicznego;

4) rozróżnia rodzaje połączeń;

5) charakteryzuje rodzaje połączeń;

6) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

7) charakteryzuje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

8) rozpoznaje rodzaje korozji oraz dobiera sposoby ochrony przed korozją;

9) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;

10) określa funkcje maszyn, urządzeń i narzędzi do obróbki ręcznej i maszynowej;

11) posługuje się narzędziami do pomiarów warsztatowych;

12) przygotowuje części maszyn i urządzeń elektrycznych do montażu;

13) wykonuje montaż połączeń nierozłącznych;

14) wykonuje montaż połączeń rozłącznych;

15) wykonuje montaż elementów sprzęgających i bloków łożyskujących;

16) kontroluje jakość wykonanego montażu.


2. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

absolwent:

1) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;

2) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;

3) odczytuje parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;

4) odczytuje parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;

5) identyfikuje materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

6) rozpoznaje obwody główne i pomocnicze maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;

7) rozpoznaje przewody elektryczne stosowane w maszynach i urządzeniach

elektrycznych;

8) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

9) odczytuje schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;

10) wykonuje montaż mechaniczny osprzętu elektrycznego i elektronicznego;

11) wykonuje montaż obwodów elektrycznych maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji;

12) reguluje parametry aparatów stosowanych w obwodach elektrycznych maszyn i urządzeń;

13) sprawdza zgodność wykonanych prac montażowych z dokumentacją;

14) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu.


3. Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

absolwent:

1) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych;

2) przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych;

3) określa kolejność czynności podczas montażu i demontażu maszyn i urządzeń elektrycznych;

4) wykonuje pomiary parametrów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych;

5) dokonuje oceny stopnia zużycia części maszyn;

6) wymienia zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły maszyn i urządzeń elektrycznych;

7) obsługuje urządzenia do wykonywania uzwojeń maszyn elektrycznych;

8) dokonuje wymiany uzwojeń w maszynach elektrycznych;

9) sprawdza poprawność wykonanej wymiany uzwojeń w maszynach elektrycznych zgodnie z dokumentacją;

10) przeprowadza przeglądy oraz konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych;

11) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po przeglądach i konserwacji.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności