aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

1. Montaż systemów suchej zabudowy
2. Wykonywanie robót malarskich
3. Wykonywanie robót tapeciarskich
4. Wykonywanie robót posadzkarskich
5. Wykonywanie robót okładzinowych

1. Montaż systemów suchej zabudowy

absolwent:

1) rozróżnia rodzaje systemów suchej zabudowy wnętrz;

2) rozróżnia rodzaje izolacji stosowanych w systemach suchej zabudowy oraz określa sposoby ich wykonywania;

3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu systemów suchej zabudowy;

4) sporządza przedmiar robót związanych z montażem systemów suchej zabudowy oraz kalkuluje ich koszty;

5) dobiera i przygotowuje materiały do montażu ścian działowych, okładzin, sufitów oraz innych konstrukcji w systemach suchej zabudowy;

6) dobiera narzędzia oraz sprzęt do montażu systemów suchej zabudowy;

7) wyznacza miejsca montażu elementów suchej zabudowy;

8) dobiera techniki montażu elementów suchej zabudowy;

9) przygotowuje podłoża do montażu elementów suchej zabudowy;

10) wykonuje ściany działowe, okładziny, sufity oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy;

11) wykonuje izolacje ścian działowych, okładzin, sufitów oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy;

12) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń ścian działowych, sufitów oraz innych konstrukcji wykonanych w systemach suchej zabudowy oraz dobiera sposoby ich naprawy;

13) wykonuje roboty związane z naprawą uszkodzonych elementów wykonanych w systemach suchej zabudowy;

14) kontroluje jakość robót wykonanych w systemie suchej zabudowy;

15) wykonuje obmiar robót związanych z montażem systemów suchej zabudowy oraz sporządza rozliczenie tych robót.


2. Wykonywanie robót malarskich

absolwent:

1) rozróżnia rodzaje materiałów malarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;

2) rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod różnego rodzaju powłoki malarskie;

3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania robót malarskich;

4) sporządza przedmiar robót malarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

5) dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania powłok malarskich w określonej technologii;

6) dobiera techniki wykonywania robót malarskich;

7) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót malarskich;

8) przygotowuje podłoża wykonane z różnych materiałów do nakładania powłok malarskich;

9) wykonuje powłoki malarskie;

10) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń powłok malarskich i dobiera sposoby ich naprawy;

11) wykonuje prace związane z naprawą i renowacją powłok malarskich;

12) kontroluje jakość wykonania robót malarskich;

13) wykonuje obmiar robót malarskich i sporządza ich rozliczenie.


3. Wykonywanie robót tapeciarskich

absolwent:

1) rozróżnia rodzaje tapet, określa ich właściwości i zastosowanie;

2) rozróżnia rodzaje podłoży pod tapety i określa sposoby ich przygotowywania;

3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i

odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót tapeciarskich;

4) sporządza przedmiar robót tapeciarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

5) dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania robót tapeciarskich;

6) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót tapeciarskich;

7) przygotowuje podłoże do wykonywania robót tapeciarskich;

8) wykonuje roboty tapeciarskie;

9) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tapet i określa sposoby ich naprawy;

10) wykonuje prace związane z naprawą i renowacją tapet;

11) kontroluje jakość robót tapeciarskich;

12) wykonuje obmiar robót tapeciarskich i sporządza ich rozliczenie.


4. Wykonywanie robót posadzkarskich

absolwent:

1) rozróżnia rodzaje materiałów posadzkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;

2) określa sposoby przygotowywania podłoży pod różnego rodzaju posadzki;

3) rozróżnia rodzaje izolacji podłogowych i określa sposoby ich wykonywania;

4) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót posadzkarskich;

5) sporządza przedmiar robót posadzkarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

6) dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania robót posadzkarskich;

7) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót posadzkarskich;

8) przygotowuje podłoża do wykonywania posadzek z różnych materiałów;

9) wykonuje warstwy izolacyjne podłóg;

10) wykonuje posadzki z różnych materiałów;

11) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń posadzek i dobiera sposoby ich naprawy;

12) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą posadzek;

13) kontroluje jakość robót posadzkarskich;

14) wykonuje obmiar robót posadzkarskich i sporządza ich rozliczenie.


5. Wykonywanie robót okładzinowych

absolwent:

1) rozróżnia rodzaje okładzin, określa ich właściwości i zastosowanie;

2) rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod okładziny;

3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót okładzinowych;

4) sporządza przedmiar robót okładzinowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

5) dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania robót okładzinowych;

6) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót okładzinowych;

7) przygotowuje podłoże do wykonywania okładzin;

8) wykonuje okładziny z różnych materiałów;

9) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń okładzin i określa sposoby ich naprawy;

10) wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą okładzin wykonanych z różnych materiałów;

11) kontroluje jakość robót okładzinowych;

12) wykonuje obmiar robót okładzinowych i sporządza ich rozliczenie.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności