lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Kwalifikacje zawodowe i zawody

Celem jest zdobycie zawodu. Aby to zrobić, trzeba skompletować kwalifikacje zawodowe, po których jest egzamin. Dla tych wszystkich, którzy teraz zaczynają naukę obowiązuje formuła 2017. Dla osób, które rozpoczęły naukę przed 1 września 2017 obowiązuje formuła 2012.
Więcej informacji poniżej.
Kwalifikacje zawodowe i egzamin - formuła 2017
w skrócie dla kogo:
1) dla uczniów branżowych szkół I i II stopnia, techników oraz szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę po 31 sierpnia 2017 r.
2) dla osób, które rozpoczęły kwalifikacyjne kursy zawodowe od dnia 1 września 2018 r.
3) osób zdających eksternistycznie od dnia 1 listopada 2025 r.
Co to jest egzamin zawodowy?
Egzamin zawodowy to egzamin, który obejmuje zakresem tematycznym jedną kwalifikację. Liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej dla danego zawodu. Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów to zawody jednokwalifikacyjne i dwukwalifikacyjne. W praktyce jest to jeden lub dwa egzaminy w danym zawodzie, których zdanie umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 1 września 2017 weszła nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach.
Kwalifikacje zawodowe i egzamin - formuła 2012
w skrócie dla kogo:
1) dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę pomiędzy 1 września 2012 r. a 31 sierpnia 2017 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego do 31 grudnia 2024 r.‎
2) osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy przed 1 stycznia 2020 r.
3) osób zdających egzamin eksternistycznie do 31 października 2025 r.

INFORMACJE, OGŁOSZENIA
Viessmann-220_1.gif
Polityka Prywatności