aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

1. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu
2. Administrowanie sieciami komputerowymi
3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

1. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu

absolwent:

1) planuje adresację logiczną w oparciu o podstawowy protokół internetowy (IP);

2) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;

3) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;

4) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;

5) rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;

6) monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych;

7) dobiera medium transmisyjne do budowy lokalnej sieci komputerowej;

8) interpretuje projekt lokalnej sieci komputerowej;

9) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;

10) sporządza kosztorys sieci komputerowej na podstawie opracowanego projektu;

11) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;

12) przygotowuje materiały do dokumentacji powykonawczej lokalnej sieci komputerowej.


2. Administrowanie sieciami komputerowymi

absolwent:

1) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;

2) tworzy wirtualne sieci prywatne (VPN) za pomocą połączeń internetowych;

3) określa funkcje programów monitorujących i zabezpieczających pracę systemu komputerowego oraz jego poszczególnych elementów;

4) dobiera i konfiguruje adresację podstawowych protokołów stosowanych w Internecie (IP);

5) charakteryzuje parametry oraz określa funkcje i zastosowanie routerów;

6) konfiguruje interfejsy routera w obrębie adresacji w Internecie (IP), list kontroli dostępu, mechanizmów jakości usług w sieci opartej o podstawowy protokół transmisji w Internecie (IP);

7) konfiguruje i określa funkcje oraz budowę zarządcy i agenta protokołu zarządzania siecią (SNMP);

8) monitoruje ruch w sieci teleinformatycznej i zapobiega jej przeciążeniom;

9) modernizuje lokalną sieć komputerową;

10) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;

11) monitoruje działanie sieci teleinformatycznych za pomocą standardowych testów.


3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

absolwent:

1) określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;

2) określa sposoby licencjonowania oprogramowania komputerowego;

3) instaluje sieciowe systemy operacyjne;

4) modernizuje i rekonfiguruje serwery;

5) sporządza wykaz zainstalowanego oprogramowania komputerowego, zarządza licencjami;

6) modernizuje i rekonfiguruje systemy komputerowe;

7) konfiguruje interfejsy sieciowe;

8) wyjaśnia zasady działania protokołów sieci komputerowej;

9) zarządza kontami użytkowników i grup;

10) konfiguruje profile użytkowników i zasady grup;

11) udostępnia zasoby sieci komputerowej;

12) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;

13) charakteryzuje i konfiguruje usługi i role serwerowe;

14) konfiguruje usługi zdalnego dostępu do serwerów;

15) konfiguruje usługi katalogowe;

16) zarządza centralnie stacjami roboczymi;

17) rozpoznaje protokoły aplikacyjne;

18) monitoruje działania użytkowników sieci komputerowej;

19) wyjaśnia zasady działania usług wirtualizacyjnych;

20) instaluje systemy i oprogramowanie do wirtualizacji;

21) instaluje i konfiguruje systemy operacyjne na maszynie wirtualnej;

22) lokalizuje i usuwa uszkodzenia sieciowych systemów operacyjnych na podstawie opisu lub diagnozy;

23) zabezpiecza sieciowe systemy operacyjne przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności