aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

1. Projektowanie materiałów graficznych
2. Opracowanie publikacji
3. Przygotowanie publikacji i prac graficznych do drukowania

1. Projektowanie materiałów graficznych

absolwent:

1) posługuje się terminologią z zakresu grafiki komputerowej;

2) rozpoznaje formaty oraz typy materiałów cyfrowych;

3) określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych;

4) pozyskuje i edytuje materiały graficzne;

5) dobiera narzędzia do tworzenia i edycji obiektów graficznych;

6) skanuje i przetwarza grafikę z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania;

7) posługuje się oprogramowaniem do przygotowania materiałów cyfrowych;

8) określa zasady kompozycji obrazu oraz symbolikę barw;

9) stosuje system zarządzania barwą;

10) posługuje się technikami tworzenia i obróbki obiektów graficznych;

11) tworzy mapy bitowe i obiekty wektorowe;

12) tworzy kompozycje graficzno-tekstowe prac graficznych;

13) przygotowuje graficznie projekty opakowań;

14) dokonuje konwersji pomiędzy formatami graficznymi;

15) kata loguje materi ały cyfrowe.

2. Opracowanie publikacji

absolwent:

1) rozróżnia pojęcia związane z tworzeniem publikacji;

2) rozróżnia i określa zasady przygotowania publikacji drukowanej i elektronicznej (e-book);

3) określa i przestrzega zasad składania i łamania tekstu;

4) dobiera parametry zapisu pliku graficznego do sposobu publikacji;

5) gromadzi materiały przeznaczone do wykonania publikacji;

6) opracowuje materiały wydawnicze dla publikacji;

7) tworzy kompozycje graficzno-tekstowe publikacji.

3. Przygotowanie publikacji i prac graficznych do drukowania absolwent:

1) rozróżnia cyfrowe systemy produkcyjne w poligrafii;

2) przestrzega zasad przygotowania materiału cyfrowego do naświetlania i drukowania;

3) przygotowuje materiał cyfrowy do naświetlania i drukowania;

4) przestrzega zasad wykonywania impozycji;

5) wykonuje impozycję prac cyfrowych;

6) wykonuje cyfrowe wydruki próbne.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności